De inrichting van Nederland, met een paar grotere steden en heel veel middelgrote en kleinere steden, zorgt ervoor dat mensen relatief ver van hun werk en andere noodzakelijke bestemmingen af wonen. Best veel mensen wonen niet in dezelfde stad als dat ze werken of waar een ziekenhuis of zelfs basisvoorzieningen als onderwijs of een supermarkt is. Daarvoor is de auto vaak de handigste, comfortabelste én snelste optie. In tegenstelling tot andere landen, waar meer mensen in een metropool wonen en het ov gebruiken om op plek van bestemming te komen. Denk aan New York, Parijs of Hong Kong. Het gevolg van die inrichting is dat er veel dagelijkse files staan, zowel binnen als buiten de stad. Nu er de komende jaren duizenden woningen bij moeten komen, liefst binnenstedelijk, komt de bereikbaarheid van onze steden nog verder onder druk te staan. Dat vraagt om nieuwe oplossingen, zowel op het vlak van ruimtelijke inrichting als mobiliteit. 

 

person_outlineBlog

Geef slechte bereikbaarheid ‘een stem’ en houdt niet altijd vast aan de one-size-fits-all-oplossing

24 aug om 08:00 uur

Wegen worden aangelegd om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Dat klinkt ideaal en eerlijk, maar is dat in…

Lees verder
deelmobiliteit
descriptionArtikel

Overlast deelmobiliteit Scheveningen aangepakt met breed gedragen plan

14 jul om 10:01 uur

Je ziet ze op steeds meer plekken: deelfietsen, deelbakfietsen en elektrische deelscooters. Je huurt ze via een…

Lees verder
descriptionArtikel

Objectief oordeel over toegankelijkheid met Quick Scan

13 jul om 08:48 uur

Een inclusieve samenleving is iets wat met name in het sociaal domein een thema is. Terwijl een toegankelijke…

Lees verder
descriptionArtikel

Digitale tools voor bereikbare en leefbare stad

11 jul om 08:44 uur

Het beleid van wegbeheerders komt direct tot uiting in de toepassingen van verkeerslichten. Met deze en andere…

Lees verder
descriptionArtikel

Energiehub als oplossing voor congestie

7 jul om 08:00 uur

Congestie op het Energienetwerk kan zowel ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van nieuwbouwwijken…

Lees verder
descriptionArtikel

Stationstuinen Barendrecht: groen, compact én goed bereikbaar door slim parkeren

5 jul om 08:25 uur

Net als in heel Nederland staat ook Barendrecht voor een flinke uitdaging op het gebied van woningbouw. In de…

Lees verder
person_outlineBlog

Toenemende vraag laadpalen vraagt om heldere visie

30 jun om 08:32 uur

Met de opmars van de elektrische auto neemt de vraag naar laadpalen in de openbare ruimte de komende jaren…

Lees verder
descriptionArtikel

Scherpe keuzes nodig om bereikbaarheid te waarborgen

28 jun om 08:00 uur

Steden willen steeds meer inzetten op andere vervoersmiddelen dan de auto. Logisch en noodzakelijk. We boeken…

Lees verder
person_outlineBlog

De duurzaam bereikbare stad

26 jun om 08:30 uur

Een blog over de (duurzaam) bereikbare stad. Daar is al veel over geschreven vanuit allerlei hoeken, van design…

Lees verder
person_outlineBlog

MIRT-procedure te rigide voor maatschappelijke opgave

19 jun om 08:06 uur

De grote infraprojecten in Nederland worden voorbereid in de vorm van een MIRT-procedure. MIRT staat voor…

Lees verder
person_outlineBlog

NOx en mobiliteit, oftewel hoe leren we ‘omdenken’?

12 jun om 12:01 uur

Stifstofuitstoot door verkeer, we hebben het er al lang over. Al rond 1994 probeerden we de ontwikkelingen rond…

Lees verder
descriptionArtikel

Van parkeergarage naar multifunctionele hub

6 jun om 08:00 uur

In de ambitie om de fysieke leefomgeving steeds autoluwer te maken, verandert ook de rol van de parkeergarage.…

Lees verder