Groeiambitie Hoorn zorgt voor uitdagingen op gebied van mobiliteit

maandag 15 januari 2024

Foto: Shutterstock

Het Noord-Hollandse Hoorn wil groeien. ‘Meer stad’ worden, zoals wethouder René Assendelft het formuleert. Daar hoort echter wel een verandering van denken en gedrag bij, onder meer op het gebied van parkeren en mobiliteit. Een grote uitdaging waar Hoorn de komende tijd mee aan de slag gaat.

Net als in veel andere Nederlandse steden staat ook Hoorn voor een forse woningbouwopgave. Waar elders de opgave niet altijd met een veel gejuich wordt ontvangen, past het bouwen van extra huizen wél in de Hoornse ambitie om ‘meer stad’ te worden. Voor 2030 komen er 6.000 woningen bij, wat betekent dat ook het inwoneraantal fors zal stijgen. Uiteraard brengt dit uitdagingen met zich mee, weet ook wethouder René Assendelft. “Het wordt steeds drukker in Hoorn en in het centrum. We moeten zorg dragen voor een goed evenwicht tussen parkeeraanbod, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Dat vraagt om grote ingrepen in de infrastructuur. Ook moeten we goed naar het weggebruik kijken. Met het Actieplan Fiets, dat binnenkort ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaat, zetten we bijvoorbeeld nog meer in op fietsen. En met een parkeerverwijssysteem verwijzen we de auto naar de grote parkeerterreinen aan rand van de stad. Dat is een kleine greep uit de uitdagingen waar we ons op korte termijn mee bezig houden.”

Uitdagingen van nu

Op 14 maart is Hoorn gastgemeente van het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit. Het thema van het evenement is Uitdagingen van nu. Het zal geen verrassing zijn dat Hoorn zich goed kan vinden in dit thema. Assendelft: “De grootste uitdaging van nu is de verandering van denken en gedrag. Parkeren voor de deur is niet meer zo vanzelfsprekend als tien jaar geleden. Bouwen in het centrum vraagt om een andere parkeernorm als een nieuwbouwproject aan de rand van de stad”, stelt Assendelft . “We zien de binnenstad steeds meer als plek om te recreëren en dat is toch minder aantrekkelijk tussen de auto’s. Ook speelt duurzaamheid een grote rol. Vroeger was de auto het uitgangspunt en daarna kwam de fiets. Nu is dat andersom. Ook inwoners willen we stimuleren om nog meer de fiets te pakken door te investeren in kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen. De auto kan nog steeds, maar hoe dichterbij het centrum je staat, hoe meer je betaalt. Parkeren aan de rand maken we juist aantrekkelijker. Ook van de inwoner vraagt dat ander gedrag. Veel inwoners zijn zich hier gelukkig al van bewust, het past dan ook in deze tijd.”

Passend bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid is de digitalisering van het parkeersysteem van Hoorn. “Hier zijn grote stappen genomen. Het vergunningsgebied is volledig gedigitaliseerd en betaald parkeren gaat met kentekenregistratie. Mensen moeten dit zelf invoeren op de parkeerautomaat of de app op hun telefoon gebruiken. De papieren betaalbewijzen en kaarten voor vergunninghouders zijn verleden tijd. Voor met name oudere mensen, maar ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn is dit lastig. Mensen maken zich soms ook zorgen of hun privacy wel gegarandeerd is bij de inzet van de scanauto. Vanzelfsprekend helpen we de inwoner zowel bij de registratie van hun kenteken als bij hun vragen. Want uiteraard voldoet het aan alle wettelijke eisen, maar wij begrijpen dat mensen soms vragen hebben.”

Nuance

Verandering van denken en gedrag is niet iets wat je van de ene op de andere dag voor elkaar krijgt. Niet voor niets noemt de wethouder dit als een van de belangrijkste uitdagingen voor Hoorn. Dat de auto niet meer altijd voor de deur geparkeerd kan worden, stuit af en toe op weerstand. En hoewel het soms kan voelen alsof er steeds minder ruimte voor de auto komt, is de werkelijkheid veel genuanceerder. “Wat we vooral doen is anders kijken naar de weginrichting, waarbij we eerst denken vanuit de voetganger en fietser en dan daarna kijken naar de auto. We stellen dus de fietser en voetganger centraal, maar dat betekent niet dat er geen plek meer is voor de auto. Wel hebben we die natuurlijk liever aan de rand van het centrum.”

Bewustwording

Niet iedereen is daar in eerste instantie blij mee.  “Ondernemers die bijvoorbeeld zware of grote producten verkopen hebben zeker in het begin wel hun zorgen geuit. Voor hen is parkeren voor de deur belangrijk. Daar gaan we dan met elkaar over in gesprek. Er zijn nog steeds parkeerplekken in het centrum, maar door de parkeerterreinen aan de rand van de stad aantrekkelijker te maken en daar ook naar te verwijzen verwachten we wel dat de binnenstad minder autoverkeer krijgt. Iemand die dit wil kan nog voor de deur parkeren, maar daar betaal je dan ook voor. Het gaat ook om een stukje bewustwording, want alle parkeerterreinen aan de rand van de stad zijn nog steeds op korte loopafstand van het kernwinkelgebied.” 
Alle plannen van de gemeente komen voort uit de Mobiliteitsvisie die Hoorn enkele jaren geleden opstelde, tijdens de coronacrisis. In korte tijd veranderde ons mobiliteitsgedrag, maar de langetermijneffecten waren toen nog niet duidelijk. “Daarom hebben we voor een eigen koers gekozen. We hebben gezien dat gedragsverandering kan en vervolgens gekeken wat onze visie is voor de stad.  Met deze visie voor 2030 en een doorkijk naar 2040 geeft Hoorn aan wat belangrijk is en waar we naar toe willen. Flexibiliteit en bijsturen hoort daar ook uiteraard ook bij.”

Nationaal Congres Parkeren & Mobiliteit 2024

Op 14 maart gaat gemeente Hoorn graag in gesprek met professionals uit de wereld van  parkeren en mobiliteit. Daarnaast laten wethouder Assendelft en zijn collega’s graag zien waar de stad nu al mee bezig is. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.parkerenenmobiliteit.nl 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Handboek Omgevingsgericht Lichtontwerp sluit aan bij moderne planontwikkeling

8 jul om 12:06 uur

In september wordt tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht ‘Omgevingsgericht Lichtontwerp; handboek voor…

Lees verder
descriptionArtikel

Internationale Knoop XL: van ambitie naar concrete invulling mobiliteit

4 jun om 15:20 uur

In het noordelijke deel van het Eindhovense stationsgebied wordt de komende jaren maar liefst 55 hectare grond…

Lees verder
person_outlineBlog

Gezamenlijke aanpak levert het beste resultaat

29 mei om 16:15 uur

Als adviseur wil je meerwaarde bieden aan je opdrachtgever(s). We werken aan een leefbare en goed…

Lees verder
descriptionArtikel

PBL adviseert Rijk en provincies: maak samen ruimtelijke keuzes

28 mei om 16:53 uur

Door het gebrek aan actie van Rijk en provincies is er een impasse in de sectoren wonen, natuur en landbouw.…

Lees verder
flash_onNieuws

Contourendocument voor Nationaal Masterplan Lopen opgesteld

22 mei om 14:48 uur

Om lopen nu en in de toekomst goed op de kaart te zetten wordt door tientallen partijen gewerkt aan het…

Lees verder
person_outlineBlog

SUMP: rompslomp of verrijking van Nederlandse mobiliteitsvisies?

16 mei om 08:00 uur

Mobiliteit dient bij te dragen aan een duurzame, veilige en toegankelijke samenleving. Nu en in de toekomst.…

Lees verder
descriptionArtikel

Het grijze gebied als 'innovation playground’ voor mobiliteit en gebiedsontwikkeling

13 mei om 14:02 uur

Wat je hier bracht, brengt je niet verder. Dat is de stellige overtuiging van de mensen van Future Mobility…

Lees verder
descriptionArtikel

Data als basis voor voetgangersbeleid

8 mei om 08:00 uur

Steeds meer gemeenten zien het belang van de voetganger. In het STOMP-model staat-ie dan ook op de eerste plek…

Lees verder