Overijssel wil bereikbaarheid verbeteren met ontwikkeling regionale hubs

dinsdag 30 januari 2024

Overijssel gaat met de NS regionale hubs ontwikkelen die verschillende vervoersnetwerken en voorzieningen aan elkaar verbinden. De partijen willen op die manier investeren in duurzame bereikbaarheid en tekenden op vrijdag 26 januari jl. een convenant om de samenwerking te bevestigen.

Bij een regionale hub moeten reizigers terecht kunnen voor meerdere vormen van openbaar vervoer en voor goede aansluitingen. Daarnaast zijn er voorzieningen als parkeeruimte voor fiets en auto en is er horeca aanwezig.

Een reiziger kan bijvoorbeeld een reis starten met een eigen vervoermiddel naar het meest nabije station dat een goede verbinding met de eindbestemming heeft. In landelijk gebied zal dit vaak met bus of auto zijn, maar de fiets en e-bike kunnen ook prima dienen om op het station te komen. Door deze combinatie van vervoermiddelen wordt de aantrekkelijkheid van reizen met het OV groter. Dit draagt bij aan een vermindering van het aantal autokilometers met positieve effecten ten aanzien van doorstroming, klimaatimpact, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

We vinden het belangrijk dat de Overijsselse dorpen en steden nog beter met elkaar worden verbonden. De regionale hubs bieden daarin een uitkomst."

Opkomst deelmobilteit

De ontwikkeling van de regiohubs sluit aan op de lokale hubnetwerken van gemeenten en speelt in op de opkomst van deelmobiliteit en de toenemende druk op de ruimte in de steden. Met de hubs willen de provincie en de NS duurzamere manieren van reizen als lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.

"Met hubs maken we het mogelijk om bijvoorbeeld auto en trein te combineren, wat leidt tot minder files, minder uitstoot en betere bereikbaarheid", legt Maarten Haverkamp, regiodirecteeur Noordoost van de NS, uit op de website van de provincie. "Reizen met de trein wordt aantrekkelijker door fijne en goed bereikbare stationsomgevingen."

We willen graag meer doen om de reis tussen je thuis en je werk aangenamer te maken", vult Martijn Dadema, Overijssels gedeputeerde, aan. "Door deze reis beter te laten aansluiten op de verschillende vervoersmogelijkheden zetten we meer in op duurzaam en snel reizen van A naar B. We vinden het belangrijk dat de Overijsselse dorpen en steden nog beter met elkaar worden verbonden. De regionale hubs bieden daarin een uitkomst."

Voorbeeld van regiohub (bron: provincie Overijssel)

Pilots

De ondertekening vond plaats nadat de Provinciale Staten een jaar geleden het besluit namen over de routekaart op weg naar de realisatie van hubs bij stations in Overijssel. Er wordt nu gestart met vijf pilotlocaties in Kampen, Dalfsen, Steenwijk, Enschede en Zwolle.

Provincie en NS hebben de ambitie om jaarlijks een aantal nieuwe locaties te benoemen als stationshub en daarmee de kwaliteit van de voorzieningen en overstap op stations continu te verbeteren.

Bron: Provincie Overijssel

Meer artikelen met dit thema

person_outlineBlog

Gezamenlijke aanpak levert het beste resultaat

29 mei om 16:15 uur

Als adviseur wil je meerwaarde bieden aan je opdrachtgever(s). We werken aan een leefbare en goed…

Lees verder
person_outlineBlog

SUMP: rompslomp of verrijking van Nederlandse mobiliteitsvisies?

16 mei om 08:00 uur

Mobiliteit dient bij te dragen aan een duurzame, veilige en toegankelijke samenleving. Nu en in de toekomst.…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert modelbepalingen voor reguleren deelvervoer in lokale wetgeving

13 mrt om 10:57 uur

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft modelbepalingen gespresenteerd die kunnen helpen bij het…

Lees verder
descriptionArtikel

Manifest voor bereikbaarheid

17 jan om 14:17 uur

De bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen staat onder druk. Ze komen verder weg te liggen en het aanbod…

Lees verder
descriptionArtikel

Groeiambitie Hoorn zorgt voor uitdagingen op gebied van mobiliteit

15 jan om 14:37 uur

Het Noord-Hollandse Hoorn wil groeien. ‘Meer stad’ worden, zoals wethouder René Assendelft het formuleert. Daar…

Lees verder
person_outlineBlog

Geef slechte bereikbaarheid ‘een stem’ en houdt niet altijd vast aan de one-size-fits-all-oplossing

24 aug 2023

Wegen worden aangelegd om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Dat klinkt ideaal en eerlijk, maar is dat in…

Lees verder
deelmobiliteit
descriptionArtikel

Overlast deelmobiliteit Scheveningen aangepakt met breed gedragen plan

14 jul 2023

Je ziet ze op steeds meer plekken: deelfietsen, deelbakfietsen en elektrische deelscooters. Je huurt ze via een…

Lees verder
descriptionArtikel

Objectief oordeel over toegankelijkheid met Quick Scan

13 jul 2023

Een inclusieve samenleving is iets wat met name in het sociaal domein een thema is. Terwijl een toegankelijke…

Lees verder