WeCity

Build Smarter

WeCity een innovatief bedrijf dat zich richt op slimme digitale oplossingen voor maatschappelijke en duurzame vraagstukken in de openbare ruimte. 
We verbeteren de leefbaarheid en duurzaamheid van stedelijke gebieden door het voor overheden en bedrijven mogelijk te maken om hun slimme oplossingen en databronnen in de openbare ruimte centraal te beheren, monitoren en ontsluiten. 

WeCity biedt hiervoor een (data)marktplaats, Open Urban Platform, Sensorregister en City Support Centre. Deze tools bieden makers van de nieuwe stad de mogelijkheid om databronnen te gebruiken en ontsluiten, slimme oplossingen te re realiseren, samen te werken in burger participaties en tegelijkertijd transparantie te bieden aan haar bewoners. Dit alles met een duidelijke focus op service- en contractmanagement, zodat inzicht, proces en kwaliteit gewaarborgd zijn. Dat geeft keuzevrijheid én biedt waarborgen. WeCity is de betrouwbare “one stop shop” voor de nieuwe stad.
 

Social Media

LinkedIn

Artikelen, evenementen & downloads van WeCity