Gezamenlijke aanpak levert het beste resultaat

woensdag 29 mei 2024

Als adviseur wil je meerwaarde bieden aan je opdrachtgever(s). We werken aan een leefbare en goed functionerende fysieke leefomgeving. Onze verschillende opdrachtgevers stellen soortgelijke vragen. Wij leveren maatwerk kennis en/of capaciteit als adviesbureau. Dit om het beste advies te kunnen geven.

We zien dat het werkveld in ontwikkeling is. De openbare ruimte moet aan steeds meer aspecten invulling geven. Ondanks dat de beschikbare ruimte niet toeneemt. Dit spanningsveld vraagt om slim en integraal nadenken over oplossingen en maatregelen. Accent adviseurs geeft hier invulling aan door periodiek een klantdag te organiseren.

Sparren over vraagstukken

Zo organiseerden we afgelopen april een klantdag ‘parkeren’. Wij werken voor een aantal gemeentes aan parkeerbeleid en parkeernormen. Inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen met hun parkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Maatwerk bieden is daarom wenselijk. Maar eventueel maatwerk moet wel eenduidig uitlegbaar zijn, voor meerdere ontwikkelingen. Voor een brede verkenning betrokken we naast onze opdrachtgevers ook een aanbieder van deelmobiliteit en een ontwikkelaar bij deze klantdag.

Brede verkenning

We bespraken de gemeentelijke (parkeer-)vraagstukken. Hoe maken we ontwikkelingen mogelijk en passen we de parkeerbehoefte in de beperkte ruimte in? Kunnen we maatwerk bieden met bijvoorbeeld deelmobiliteit? Is dat voor een aanbieder een sluitende businesscase? En hoe garandeert de ontwikkelende partij een duurzame beschikbaarheid van aangeboden deelauto’s?

Veel vragen, met soms verrassende antwoorden. Maar vooral interessante discussies en gesprekken. De klantdag ‘parkeren’ leverde wederzijds inzicht op. Met de conclusie dat een gezamenlijke aanpak en benadering nodig is. Dus gemeente, ontwikkelaar en aanbieder samen. En wat voor de ene gemeente een oplossing kan zijn, is dat voor de andere gemeente niet. Maatwerk dus. Afhankelijk van de gemeentelijke situatie en (bestuurlijke) voorkeuren.

Meerwaarde van de klantdag

Wij trokken uit het gezamenlijke sparren een aantal conclusies. Een klantdag is gezellig. Dat is belangrijk om open en eerlijk met elkaar in gesprek te kunnen. Een het leverde een brede blik op het vraagstuk op, vanuit de verschillende invalshoeken. We kwamen tot nieuwe en hernieuwde samenwerkingen en contacten. Dus naast inhoudelijke verbreding ook uitbreiding van het netwerk. 

De klantdag helpt om keuzes voor te bereiden en uit te werken. We anticiperen zo op de veranderende maatschappij. Ondanks dat dit nog allemaal in ontwikkeling is. En zo geven we invulling aan het gezamenlijke belang om een betere leefomgeving te maken voor de gebruiker. Een inspirerend besproken voorbeeld is om bij iedere ontwikkeling van tien of meer woningen deelmobiliteit verplicht te stellen. Stel je eens voor wat voor boost dat geeft aan het deelautogebruik, remming op de groei van het aantal auto’s, inzet op de mobiliteitstransitie en de ruimtevraag voor parkeren in de openbare ruimte!
 

Meer artikelen met dit thema

person_outlineBlog

SUMP: rompslomp of verrijking van Nederlandse mobiliteitsvisies?

16 mei om 08:00 uur

Mobiliteit dient bij te dragen aan een duurzame, veilige en toegankelijke samenleving. Nu en in de toekomst.…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert modelbepalingen voor reguleren deelvervoer in lokale wetgeving

13 mrt om 10:57 uur

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft modelbepalingen gespresenteerd die kunnen helpen bij het…

Lees verder
flash_onNieuws

Overijssel wil bereikbaarheid verbeteren met ontwikkeling regionale hubs

30 jan om 09:18 uur

Overijssel gaat met de NS regionale hubs ontwikkelen die verschillende vervoersnetwerken en voorzieningen aan…

Lees verder
descriptionArtikel

Manifest voor bereikbaarheid

17 jan om 14:17 uur

De bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen staat onder druk. Ze komen verder weg te liggen en het aanbod…

Lees verder
descriptionArtikel

Groeiambitie Hoorn zorgt voor uitdagingen op gebied van mobiliteit

15 jan om 14:37 uur

Het Noord-Hollandse Hoorn wil groeien. ‘Meer stad’ worden, zoals wethouder René Assendelft het formuleert. Daar…

Lees verder
person_outlineBlog

Geef slechte bereikbaarheid ‘een stem’ en houdt niet altijd vast aan de one-size-fits-all-oplossing

24 aug 2023

Wegen worden aangelegd om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Dat klinkt ideaal en eerlijk, maar is dat in…

Lees verder
deelmobiliteit
descriptionArtikel

Overlast deelmobiliteit Scheveningen aangepakt met breed gedragen plan

14 jul 2023

Je ziet ze op steeds meer plekken: deelfietsen, deelbakfietsen en elektrische deelscooters. Je huurt ze via een…

Lees verder
descriptionArtikel

Objectief oordeel over toegankelijkheid met Quick Scan

13 jul 2023

Een inclusieve samenleving is iets wat met name in het sociaal domein een thema is. Terwijl een toegankelijke…

Lees verder