Biind RSS feed https://www.biind.nl/ Biind - nieuws, artikelen, blogs, whitepapers en vacatures uit de sector nl Omschakeling naar circulaire economie van invloed op ruimtelijke inrichting https://www.biind.nl/artikel/omschakeling-naar-circulaire-economie-van-invloed-op-ruimtelijke-inrichting Zonder lange termijn visie op de ruimtelijke inrichting van ons land is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk. Het CRa wijst erop dat hoogspanningsleidingen, -stations en ondergrondse buisleidingen een levensduur van minimaal 40 jaar hebben. Daarom moeten ze mee kunnen bewegen met de grote veranderingen die deze eeuw gaan plaatsvinden. Fri, 23 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52868 Leefomgevingskwaliteit Nederland heeft grote stappen te maken https://www.biind.nl/artikel/leefomgevingskwaliteit-nederland-heeft-grote-stappen-te-maken De kwaliteit van onze leefomgeving moet verbeteren, stellen de onderzoekers. Sterker nog: er moet meer reserve komen in de doelen van de leefomgevingskwaliteit van Nederland. Dat vergt een zekere overmaat aan kwaliteit. Thu, 22 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52867 Nieuw boek over participatie in de fysieke leefomgeving https://www.biind.nl/nieuws/nieuw-boek-over-participatie-in-de-fysieke-leefomgeving Over de auteur Caro Niestijl heeft meer dan 25 jaar ervaring met ruimtelijke ontwerpopgaven en weet als ontwerper en mediator alles over het begeleiden van mensen tijdens ingrijpende veranderprocessen. Het doel van de auteur is lezers handvaten te geven om een proces in te richten waarbij het doel, namelijk plannen maken waar echt iedereen blij van wordt, te kunnen realiseren. Wed, 21 Sep 2022 11:25:59 +0200 https://www.biind.nl/node/52883 Parkeren als aanjager van duurzame gebiedsontwikkeling https://www.biind.nl/artikel/parkeren-als-aanjager-van-duurzame-gebiedsontwikkeling Toen het Landelijke Actieprogramma Parkeren en Verblijven op eerder dit jaar werd gelanceerd tijdens een online bijeenkomst, viel de diversiteit van de deelnemers op. Frans Bekhuis, namens het CROW betrokken bij het Actieprogramma: “Ik vond het typerend hoeveel verschillende mensen er waren. Wed, 21 Sep 2022 08:00:00 +0200 van Ketwich https://www.biind.nl/node/52865 Proef met gratis ov voor senioren Utrecht https://www.biind.nl/artikel/proef-met-gratis-ov-voor-senioren-utrecht Ouderen die de leeftijd van 66 jaar hebben bereikt, in de provincie Utrecht wonen en maximaal 17.700 per jaar te besteden hebben, kunnen zich vanaf 19 september aanmelden via de site www.gratisreizenouderen.nl.  Tue, 20 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52864 Amsterdam wil energiehubcoöperatie opzetten https://www.biind.nl/longread/amsterdam-wil-energiehubcooperatie-opzetten De urgentie om slimmer met de energie-infrastructuur om te gaan wordt in Amsterdam met de dag groter. Smart grids en energiehubs zouden het elektriciteitsnet kunnen ontlasten. Het organisatorische proces lijkt een obstakel, maar de gemeente Amsterdam wil het nu met een coalitie vormgeven. Mon, 19 Sep 2022 14:28:09 +0200 Puylaert https://www.biind.nl/node/52869 Nieuw hittebeleid hoopt risico's te reduceren https://www.biind.nl/artikel/nieuw-hittebeleid-hoopt-risicos-te-reduceren “Een hete zomer als deze is hét moment om waar te nemen wat er in de praktijk gebeurt en issues breder onder de aandacht te brengen”, stelt Madeleen Helmer, communitymanager Hitte en Gezondheid van het Platform Samen Klimaatbestendig. Zij is, ook vanuit het Klimaatverbond, al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van hitteadaptatie, zowel nationaal als lokaal. Mon, 19 Sep 2022 10:50:38 +0200 https://www.biind.nl/node/52863 'Ov-branche kan méér met milieueffecten' https://www.biind.nl/artikel/ov-branche-kan-meer-met-milieueffecten Met de elektrificatie van het busvervoer zet het ov in Nederland grote stappen in de verduurzaming, begint René Kleijn. De universitair hoofddocent Industriële Ecologie aan Leiden University stelt dat mensen collectief vervoeren de duurzaamste manier van transport is. “We kunnen niet allemaal een Tesla rijden. Thu, 15 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52828 Congres de Ingenieuze Stad https://www.biind.nl/artikel/congres-de-ingenieuze-stad Publicatie over duurzaamheidsdoelstellingen  Ingenieurs zijn ontwerpers van perspectief. Zij bedenken integrale oplossingen voor talloze maatschappelijke opgaven. Wed, 14 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52830 Business Analist VTH https://www.biind.nl/vacature/business-analist-vth Werkplek: Thuis en op ons kantoor in Den Bosch  Salaris: Tussen de € 3.090,- en € 4.671,- (functieschaal 10 o.b.v. 36 uur).  Tue, 13 Sep 2022 09:35:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52832 ‘Te veel energie aanvragen moet niet meer kunnen’ https://www.biind.nl/longread/te-veel-energie-aanvragen-moet-niet-meer-kunnen Energie-consultant Naut Loots (Taskforce Amsterdam) over het succes (of falen) van een energiehub, tijdens de negende kennistafel Energiehubs van Stevin en Acquire Publishing. Tue, 13 Sep 2022 09:21:07 +0200 https://www.biind.nl/node/52831 Ruimtelijke condities bevorderen sociale samenhang in een buurt https://www.biind.nl/artikel/ruimtelijke-condities-bevorderen-sociale-samenhang-in-een-buurt Kans De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs pleiten in het advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. Ruimtelijke condities kunnen de sociale samenhang in een buurt bevorderen. Mon, 12 Sep 2022 12:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52827 Nationale DenkTank komt met urgente oplossingen voor biodiversiteit https://www.biind.nl/nieuws/nationale-denktank-komt-met-urgente-oplossingen-voor-biodiversiteit De DenkTankers richten zich op de volgende 4 deelthema’s: handelen door de burger, natuurinclusief bouwen, natuurinclusief produceren en de voorbeeldfunctie van de overheid als grootgrondbezitter. Mon, 12 Sep 2022 09:30:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52825 Grootschalige verbouwing van Nederland vraagt digitaliseringsstrategie van de overheid https://www.biind.nl/longread/grootschalige-verbouwing-van-nederland-vraagt-digitaliseringsstrategie-van-de-overheid Digitalisering biedt grote kansen in de complexe ruimtelijke puzzel die Nederland de komende jaren moet leggen: klimaat, energietransitie, stikstof, woningbouw en – niet te vergeten – leefbaarheid vragen allemaal om ruimte en investering. Mon, 12 Sep 2022 09:17:35 +0200 https://www.biind.nl/node/52826 13e editie Duurzaam Gebouwd Congres https://www.biind.nl/agenda/13e-editie-duurzaam-gebouwd-congres 7 Nederlandse gemeenten behoren tot de 100 Europese steden die zijn aangewezen door de Europese unie (Eu) om in 2030 klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van de Eu-missie ‘climate-neutral and smart cities’. Thu, 08 Sep 2022 14:28:22 +0200 https://www.biind.nl/node/52824 Op zoek naar een rechtvaardige stad https://www.biind.nl/artikel/op-zoek-naar-een-rechtvaardige-stad Want wat betekent een rechtvaardige stad precies? In zijn essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij: vier perspectieven op de rechtvaardige stad’ liet onderzoeker en bijzonder hoogleraar Edwin Buitelaar zien dat er op die vraag niet één, maar vier soorten antwoorden mogelijk zijn – en dat er op bepaalde punten duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Wed, 07 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52781 Fietsen op de e-bike: waar is het goed voor? https://www.biind.nl/blog/fietsen-op-de-e-bike-waar-is-het-goed-voor Nederland is een fietsland bij uitstek. Toch is dat fietsland de laatste twintig jaar radicaal veranderd. In 2000 was de elektrische fiets nog een spiksplinternieuw fenomeen. In 2012 reden er naar schatting een miljoen van op de weg. In 2022 zijn dat er ongeveer drie miljoen. Tue, 06 Sep 2022 11:53:18 +0200 https://www.biind.nl/node/52803 De maatschappelijke voordelen van fietsen https://www.biind.nl/nieuws/de-maatschappelijke-voordelen-van-fietsen Wat levert fietsen ons op? Wat levert het fietsen in Nederland nu op voor een persoon of de maatschappij? Tue, 06 Sep 2022 09:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52802 Temperatuur in Tiny Forest op hete dagen wel 20 graden lager dan op straat https://www.biind.nl/artikel/temperatuur-in-tiny-forest-op-hete-dagen-wel-20-graden-lager-dan-op-straat Grote temperatuurverschillen  De resultaten bieden hoop voor alle dicht getegelde steden, die vorige week weer flink zuchtten onder de hitte. Tue, 06 Sep 2022 08:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52782 VTH Regisseur / programmamanager https://www.biind.nl/vacature/vth-regisseur-programmamanager Wat houdt je functie in?  Hilversum is een centrumgemeente in het hart van ’t Gooi. We zijn trots en spaarzaam op de natuur om ons heen. Dat betekent wel dat het gebruik van o.a. Mon, 05 Sep 2022 12:00:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52783 Energietransitie vereist betere afspraken over data https://www.biind.nl/nieuws/energietransitie-vereist-betere-afspraken-over-data In de energietransitie spelen data een cruciale rol: geen stroom zonder data. Steeds meer bedrijven, energiegemeenschappen en individuele burgers wekken op tal van plaatsen met behulp van zonnepanelen en windmolens elektriciteit op. ICT maakt deze decentralisering van het elektriciteitssysteem mogelijk. Om vraag en aanbod op het stroomnet in balans te houden, zijn digitale innovaties nodig. Mon, 05 Sep 2022 09:50:43 +0200 https://www.biind.nl/node/52780 65 procent gemeenten heeft beleid voor buitenspelen https://www.biind.nl/nieuws/65-procent-gemeenten-heeft-beleid-voor-buitenspelen Hiermee groeit het aantal gemeenten met buitenspeelbeleid maar nauwelijks. In de periode 2010-2021 had 63 procent dit ook al. Bovendien wordt in slechts 21 procent van de gemeenten geëvalueerd. Vragen of het beleid aansluit bij de behoeften van kinderen en of de doelstellingen worden behaald worden derhalve nauwelijks beantwoord. Wed, 31 Aug 2022 14:56:34 +0200 https://www.biind.nl/node/52778 Mobility en Stations event 2022 https://www.biind.nl/agenda/mobility-en-stations-event-2022 Het Mobility & Stations Event is dé ontmoetingsplek voor alle stakeholders betrokken bij de transformatie van stationsgebieden en mobiliteitsconcepten. Het is een jaarlijks congres waar de hele mobiliteitssector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete oplossingen te creëren voor de toekomst van mobiliteit en stations- en gebiedsontwikkeling. Wed, 31 Aug 2022 14:40:01 +0200 https://www.biind.nl/node/52777 ROC Tilburg wint SMARTCirculair met een groen hart voor Tilburg https://www.biind.nl/artikel/roc-tilburg-wint-smartcirculair-met-een-groen-hart-voor-tilburg De tweedejaars studenten presenteerden met verve hun visie op circulair wonen. Met sociale huurwoningen van hout en andere natuurlijke materialen die zorgen voor een gezond binnenklimaat. De buitenomgeving met veel aandacht voor de biodiversiteit zorgt ervoor dat de binnenstad van Tilburg er een eye catcher bij krijgt. Thu, 25 Aug 2022 08:30:00 +0200 https://www.biind.nl/node/52775 Nieuwe bouwstenen helpen gemeenten bij aanpak voor circulaire economie https://www.biind.nl/artikel/nieuwe-bouwstenen-helpen-gemeenten-bij-aanpak-voor-circulaire-economie De circulaire economie heeft nog geen duidelijke plaats in de kerntaken van decentrale overheden. Veel gemeenten worstelen met de vraag wat hun rol is en hoe een dergelijk urgent maar complex thema op de juiste manier vormgegeven kan worden in een gemeentelijke organisatie. Wed, 24 Aug 2022 12:26:45 +0200 https://www.biind.nl/node/52774 Steden vinden een groene leefomgeving steeds belangrijker https://www.biind.nl/nieuws/steden-vinden-een-groene-leefomgeving-steeds-belangrijker Bron: WUR Wed, 17 Aug 2022 13:27:14 +0200 https://www.biind.nl/node/52773 Een duurzame wijk bouwen? Met de Blauwdruk wordt het een stuk eenvoudiger https://www.biind.nl/longread/een-duurzame-wijk-bouwen-met-de-blauwdruk-wordt-het-een-stuk-eenvoudiger De komende jaren worden er duizenden woningen gebouwd. Soms in bestaande woongebieden, maar heel vaak zullen compleet nieuwe wijken uit de grond gestampt worden. De uitgelezen kans om dit op een integrale en duurzame manier te doen. Met aandacht voor onder meer gezondheid, biodiversiteit en klimaat. Toch gaat dit niet altijd goed. Mon, 15 Aug 2022 12:23:23 +0200 https://www.biind.nl/node/52772 Studie toont aan: elektrische bus beter voor gezondheid bewoners https://www.biind.nl/artikel/studie-toont-aan-elektrische-bus-beter-voor-gezondheid-bewoners In 2019 werden alle bussen van lijn 60 in het Zweedse Gotenburg vervangen door elektrische exemplaren. De bussen rijden door een dichtbevolkt, heuvelachtig gebied van de stad. In het verleden gaven bewoners aan het laagfrequente geluid vaak op te merken. Thu, 11 Aug 2022 15:23:09 +0200 https://www.biind.nl/node/52771 MPS organiseert masterclasses rondom het thema belevingsgestuurd beheer https://www.biind.nl/nieuws/mps-organiseert-masterclasses-rondom-het-thema-belevingsgestuurd-beheer Bron: Stichting Managing Public Space Het thema ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – ingediend door de gemeente Almere – werd door sponsoren gekozen tot het onderwerp voor de nieuwe reeks. Maarten van ’t Eind is senior strategisch adviseur openbare ruimte bij de gemeente Almere en vertelt meer over belevingsgestuurd beheer. Thu, 11 Aug 2022 12:56:56 +0200 https://www.biind.nl/node/52770 Circulair inkopen: vraag en aanbod sluiten slecht op elkaar aan https://www.biind.nl/artikel/circulair-inkopen-vraag-en-aanbod-sluiten-slecht-op-elkaar-aan “We bevinden ons in een soort Catch-22-situatie”, schetst Michiel Meurs. Als oprichter van ontwerpbureau FromAtoB houdt hij zich met name bezig met ontwerpen voor het ov en de openbare ruimte. “Zeker in het speelveld waarin wij ons bevinden worden een heleboel zaken verplicht aanbesteed. Tue, 09 Aug 2022 14:09:55 +0200 https://www.biind.nl/node/52769