Over Biind

Het platform voor de fysieke leefomgeving

Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, verslimming, vergroening en vergrijzing lossen we alleen samen op. Biind, het platform voor de fysieke leefomgeving, faciliteert kennisuitwisseling en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen weten we meer.

Biind brengt kennis(sen) bij elkaar en verbindt leden, experts en partners rond actuele thema’s, integrale opgaven en inspirerende projecten. We brengen prangende vragen daadwerkelijk een stap verder via debatten, rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten en slaan de handen ineen met experts, overheden en (markt)partijen om samen met hen, via de verschillende netwerken en het kennisplatform de realisatie van de grote ambities op het gebied van de fysieke leefomgeving te versnellen.

Ook brengen wij de belangrijkste schakels met elkaar in verbinding met onze partnerships. Bekijk hier onze mogelijkheden.

Drie pijlers

Voor 2024 hebben we de agenda opgebouwd rond drie pijlers:

  1. We bespreken en bezoeken een aantal integrale projecten die de moeite waard zijn.
  2. We bespreken de HOE van integraal werken. Want niemand is er op tegen, maar de praktijk is vaak weerbarstig.
  3. We bespreken een vijftal integrale thema’s:
  • Toekomst van mobiliteit
  • Toekomstbestendige wijk
  • Stad bij avondlicht
  • Natuurinclusief bouwen
  • Gezonde leefomgeving

 

 

Gebruikersprofiel

Data afkomstig uit Biind monitor.