We hebben meer groene steden nodig!

Toch nemen steeds meer mensen het besluit om naar de stad te verhuizen. Op dit moment woont ongeveer 55 procent van de wereldbevolking (4,2 miljard mensen) in de stad.

Atlas van de Regio

In de atlas, onlangs opnieuw gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving, staan nu circa 150 verschillende kaartlagen die in een interactieve, digitale kaartviewer op elkaar te leggen en te vergelijken zijn. 

Manifest voor succesvolle wijkaanpak

Het Manifestis is een leidraad die eerder opgedane inzichten bundelt. Voor gemeenten dus, maar ook ter inspiratie voor een rijksprogramma voor leefbaarheid en veiligheid in wijken.

De leukste werkdag van het jaar!

LIVE Leefbaarheidslab

Geïnspireerd door de bijzondere locatie van de oude Energiecentrale Harculo in Zwolle én vanuit de ambitie om daadwerkelijk met een mix van professionals stappen te zetten op de grote opgaven waar we voor staan, heb

Verbindingsfestival: Het LIVE Leefbaarheidslab

Waar gaan we het over hebben?

Om ook in 2030 in leefbare steden en daarbuiten te wonen, werken, ontspannen, reizen en ontmoeten liggen er stevige uitdagingen op het gebied van onder meer inclusiviteit, slimme toepassingen, gezondheid, he