Whitepaper: De kortste route naar een groener Europa

vrijdag 18 juni 2021
Whitepaper: De kortste route naar een groener Europa

In deze whitepaper van Biind Partner Signify lees je alles over de vijf pijlers van de Europese Green Deal

De Nederlandse klimaatdoelen zijn nog lang niet in zicht. We liggen ver achter op schema. Wil Nederland de gestelde doelstellingen halen, dan moet het besparingstempo verdubbelen. Om de vaart erin te brengen, bedacht Europa een nieuwe groeistrategie voor een moderne, grondstoffenefficiente economie: de Europese Green Deal. De Europese Green Deal is een routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken én een centraal punt van het COVID-19-herstelpakket. De doelen van het programma zijn ambitieus: voor 2050 een CO₂-neutraal continent en een herstelde economie, zonder de grondstoffen van onze planeet uit te putten. Het wordt niet voor niets Europa’s man on the moon-moment genoemd. Met dit plan werken we toe naar een groener, inclusiever, digitaler en duurzamer Europa en maken we de EU weerbaarder tegen toekomstige crises – zoals de klimaatcrisis. Hoe de Green Deal hier concreet aan bijdraagt? Met 5 essentiële pijlers.