Bereikbaarheidsarmoede leidt tot minder keuzevrijheid

Mensen die problemen ondervinden met bereikbaarheid, komen vaak toch op de plek van bestemming, zij het met meer moeite. Bovendien hebben ze minder keuze in activiteiten en bestemmingen en zijn ze kwetsbaar voor veranderingen. 

OchtendMensen

OchtendMensen (onderdeel van TwynstraGudde) bestaat uit jonge adviseurs, omgevingsmanagers, project- en programmamedewerkers die mee werken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit. OchtendMensen werken met volle energie en betrokkenheid aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland voor iedereen. De uitdagingen zijn groot en vragen om een integrale aanpak. Hoe ga je om met de stikstofcrisis en een versnelde woningbouwopgave? Hoe zorg je ervoor dat flora en fauna genoeg de ruimte krijgen terwijl de druk op de ruimte toeneemt? En hoe zorg je dat de stad toegankelijk blijft voor iedereen? Al deze vraagstukken raken jou en ons hard. Daarom staan de adviseurs van OchtendMensen – met een achtergrond in planologie, sociale geografie, ecologie en bestuurskunde -  klaar om deze complexe opgaven samen met onze opdrachtgevers aan te pakken.

WeCity

Build Smarter

WeCity een innovatief bedrijf dat zich richt op slimme digitale oplossingen voor maatschappelijke en duurzame vraagstukken in de openbare ruimte. 
We verbeteren de leefbaarheid en duurzaamheid van stedelijke gebieden door het voor overheden en bedrijven mogelijk te maken om hun slimme oplossingen en databronnen in de openbare ruimte centraal te beheren, monitoren en ontsluiten. 

WeCity biedt hiervoor een (data)marktplaats, Open Urban Platform, Sensorregister en City Support Centre. Deze tools bieden makers van de nieuwe stad de mogelijkheid om databronnen te gebruiken en ontsluiten, slimme oplossingen te re realiseren, samen te werken in burger participaties en tegelijkertijd transparantie te bieden aan haar bewoners. Dit alles met een duidelijke focus op service- en contractmanagement, zodat inzicht, proces en kwaliteit gewaarborgd zijn. Dat geeft keuzevrijheid én biedt waarborgen. WeCity is de betrouwbare “one stop shop” voor de nieuwe stad.
 

Biind Bites - Bereikbare Stad

De inrichting van Nederland, met een paar grotere steden en heel veel middelgrote en kleinere steden, zorgt ervoor dat mensen relatief ver van hun werk en andere noodzakelij

Alternatieven voor de auto: kansen en barrières

In coronatijd waren ze even weg, maar inmiddels zijn ze weer onderdeel van de dagelijkse nieuwsbulletins: files. Elke dag stappen duizenden forenzen in hun auto om naar hun werk te gaan. Wat beweegt deze mensen en waarom kiezen ze voor de auto?