SCP-directeur: Overheid moet burgers gelijkwaardige rol geven in beleidsvorming

donderdag 21 maart 2024

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel Nederlanders zich vervreemd voelen van de overheid. Ze hebben het idee dat de overheid hun problemen niet begrijpt en niet effectief aanpakt. SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee benadrukt in een nieuw essay de noodzaak om de band tussen burgers en de overheid te herstellen.

Van Oudenhoven-van der Zee pleit voor een gelijkwaardige participatie van burgers en beleidsmakers bij het vormgeven van beleid, om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

Jubileum SCP

Het essay met de titel "Burgers gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid" wordt gepresenteerd tijdens het slotsymposium ter ere van het 50-jarig bestaan van het SCP. In dit essay legt Karen van Oudenhoven uit hoe de overheid in contact kan blijven met de samenleving en beleid kan ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van mensen.

Groot verhaal voor Nederland

Van Oudenhoven benadrukt dat veel mensen momenteel een gevoel van machteloosheid en onbegrip ervaren, vooral degenen die zich in kwetsbare posities bevinden. Ze pleit voor een duidelijke toekomstvisie van de politiek, een 'Groot Verhaal voor Nederland', dat richting geeft aan de samenleving en beleidskeuzes. Door deze visie als leidraad te gebruiken, kan beleid beter worden uitgelegd aan burgers en worden polarisatie en weerstand voorkomen.

Meer verbinding, betere oplossingen

Het essay stelt dat wanneer burgers en beleidsmakers samen aan de ontwerptafel van beleid zitten, er niet alleen meer verbinding ontstaat, maar ook betere oplossingen worden gevonden. Samen kunnen ze werken aan de noodzakelijke veranderingen, zoals op het gebied van klimaat en zorg. Dit vereist een open houding, zelfs wanneer men geconfronteerd wordt met tegenstrijdige opvattingen. Het is essentieel om verschillende perspectieven serieus te nemen in een democratische samenleving.

Vertrouwen op de kracht van de samenleving

Van Oudenhoven benadrukt dat het betrekken van burgers en beleidsmakers bij beleidsvorming niet betekent dat de overheid harder moet werken, maar eerder dat ze moet vertrouwen op de kracht van de samenleving zelf. Door samen te werken met decentrale overheden, sociale initiatieven, coöperaties en het bedrijfsleven, kunnen de benodigde investeringen worden gedaan om maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken.

Lees hier het essay "Burgers gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid" van Karen van Oudenhoven-van der Zee.

Meer artikelen met dit thema

person_outlineBlog

Tegenstrijdige belangen in je ruimtelijke project? Zo los je het op.

30 okt 2023

Van tegenstrijdige belangen naar een breed gedragen en vrolijk participatietraject. Anne-Mette Andersen…

Lees verder
person_outlineBlog

‘Gaat je niks aan!’ zei de boer. 5 maanden later leende ik zijn biljartzaal

11 sep 2023

Expert Anne-Mette Andersen schrijft over hoe tot dialoog kunt komen en wat dat vervolgens kan opleveren. Een…

Lees verder
descriptionArtikel

Regie houden op het participatieproces

2 jun 2023

Een participatieproces is een reis, met vele afslagen en ontmoetingen. Hoe zorg je dat je bij je eindbestemming…

Lees verder
descriptionArtikel

Boosheid of betrokkenheid?

30 mei 2023

Ruimtelijke ontwikkeling stuit vaak op veel weerstand van omwonenden. Hoe ga je om met boze bewoners? Het is de…

Lees verder
descriptionArtikel

De Omgevingsdialoog: Hoe dan?

26 mei 2023

De Omgevingsdialoog is een overleg tussen de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan…

Lees verder
flash_onNieuws

Toekomstbestendige leefomgeving kan niet zonder betrokken burger

29 mrt 2023

Allen met de inbreng van burgers en de steun voor beleid kunnen de grote maatschappelijke opgaven waar…

Lees verder
Succesvolle Participatie
flash_onNieuws

Nieuw boek over participatie in de fysieke leefomgeving

21 sep 2022
Met de nieuwe Omgevingswet in het vizier zijn gemeenten, projectontwikkelaars en ontwerpers al volop bezig om…
Lees verder
Rondetafel
filter_listLongread

Rondetafel Omgevingsvisie

28 jun 2022
In veel gemeenten en provincies is of wordt een Omgevingsvisie vastgesteld. Een langetermijnvisie op de…
Lees verder