Regie houden op het participatieproces

vrijdag 2 juni 2023

Foto: Shutterstock

Een participatieproces is een reis, met vele afslagen en ontmoetingen. Hoe zorg je dat je bij je eindbestemming komt, maar onderweg wel meeneemt wie en wat belangrijk is? Oftewel, hoe houd je regie?

Sturen op het proces, de inhoud en relaties bij een participatieproces is een kunst. Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden van Beter in Burgerparticipatie geven drie tips voor hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Communicatie- en participatieplan

“Geen project zonder communicatie en participatieplan. Daarin staat wat jouw participatie intentie is, welke bewonersgroepen en stakeholders betrokken worden, wat voor participatie tools je gebruikt en wat de planning is. Zorg dat alle betrokken partijen dezelfde informatie hebben. Dat voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen. 

Krachtenveldanalyse

Maak een krachtenveldanalyse met alle stakeholders die belangrijk zijn in jouw project. Met welke mensen heb je direct te maken, wie heeft grote invloed op jouw project? Hoe maak je de wethouder blij en meewerkend? Naar wie luistert de voorzitter van de wijkcommissie wel? En wat willen de raadsleden eigenlijk? Ken het krachtenveld en neem concrete acties om hobbels weg te nemen of nieuwe verbindingen te leggen. Zo realiseer je makkelijker je project.

Bewonerswerkgroep

Kies je voor samenwerken met bewoners en specifiek voor een bewonerswerkgroep? Maak dan vooraf afspraken met hen. Benoem dat het geen klankbordgroep is en dat er een actieve houding en inzet nodig is. Spreek af dat besluiten alleen tijdens de werkgroep bijeenkomsten worden genomen, niet ervoor of erna. En dat alleen de aanwezige bewoners kunnen stemmen. Zorg voor een helder verslag van acties en besluiten. En kies een praktische manier om met privacy en de AVG om te gaan. Zo houd je koers.

Ook meer weten over regie houden én andere aspecten van het participatieproces? Kom dan naar de Masterclass Slagvaardige Participatie op woensdag 11 oktober.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

SCP-directeur: Overheid moet burgers gelijkwaardige rol geven in beleidsvorming

21 mrt om 09:47 uur

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel Nederlanders zich vervreemd…

Lees verder
person_outlineBlog

Tegenstrijdige belangen in je ruimtelijke project? Zo los je het op.

30 okt 2023

Van tegenstrijdige belangen naar een breed gedragen en vrolijk participatietraject. Anne-Mette Andersen…

Lees verder
person_outlineBlog

‘Gaat je niks aan!’ zei de boer. 5 maanden later leende ik zijn biljartzaal

11 sep 2023

Expert Anne-Mette Andersen schrijft over hoe tot dialoog kunt komen en wat dat vervolgens kan opleveren. Een…

Lees verder
descriptionArtikel

Boosheid of betrokkenheid?

30 mei 2023

Ruimtelijke ontwikkeling stuit vaak op veel weerstand van omwonenden. Hoe ga je om met boze bewoners? Het is de…

Lees verder
descriptionArtikel

De Omgevingsdialoog: Hoe dan?

26 mei 2023

De Omgevingsdialoog is een overleg tussen de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan…

Lees verder
flash_onNieuws

Toekomstbestendige leefomgeving kan niet zonder betrokken burger

29 mrt 2023

Allen met de inbreng van burgers en de steun voor beleid kunnen de grote maatschappelijke opgaven waar…

Lees verder
Succesvolle Participatie
flash_onNieuws

Nieuw boek over participatie in de fysieke leefomgeving

21 sep 2022
Met de nieuwe Omgevingswet in het vizier zijn gemeenten, projectontwikkelaars en ontwerpers al volop bezig om…
Lees verder
Rondetafel
filter_listLongread

Rondetafel Omgevingsvisie

28 jun 2022
In veel gemeenten en provincies is of wordt een Omgevingsvisie vastgesteld. Een langetermijnvisie op de…
Lees verder