Water en bodem gaan een grotere rol spelen bij het maken van ruimtelijke keuzes

maandag 5 december 2022
timer 3 min

(foto; Shutterstock)

Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Gebiedsgerichte aanpak

Het kabinet wil bij de inrichting van Nederland meer rekening houden met water en bodem. Daarom zijn er diverse structurerende keuzes gemaakt. Veel van deze keuzes zijn randvoorwaarden waarmee provincies samen met alle betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak kunnen opstellen. Dit is maatwerk, want er zijn grote verschillen tussen de gebieden.

Een paar voorbeelden:

  • Er moeten meer zoetwatervoorraden komen. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld meer water op te slaan in het IJsselmeer en in het Markermeer, onze ‘nationale regenton’.
  • Ook is gekeken naar bouwlocaties. We willen niet meer bouwen op plaatsen die we later nodig hebben voor het bergen en afvoeren van water, zoals in de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren.
  • Verder komen er afspraken om de bodem minder te bedekken, denk bijvoorbeeld aan minder stenen in de stad. Minder bodemafdekking zorgt voor een gezondere bodem, betere omgang met hitte en minder wateroverlast.
  • Op verschillende plekken bewegen we toe naar een hoger grondwaterpeil. Per gebied wordt met alle betrokkenen gekeken in welk tempo welk doel kan worden bereikt. Een hoger grondwaterpeil zorgt voor voldoende water als het een tijd niet regent, remt de daling van veenbodems en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt bereikt door met een gezonde bodem het water beter vast te houden, maar ook door zicht te krijgen op alle onttrekkingen.
  • Ook gaan we zuiniger met water om. Streven is dat bedrijven en inwoners 20% minder drinkwater gaan gebruiken. Daarnaast willen we dat het water van goede kwaliteit blijft, bijvoorbeeld door lozingen van koelwater te begrenzen.

Samenwerking

Water en bodem sturend maken bij de inrichting van het land is een omslag in ons denken en doen en daarom een stevige opgave. Maar de keuzes die we maken, hebben voordelen op de korte en de lange termijn. Bijvoorbeeld dat we beter kunnen omgaan met overstromingen zoals in Limburg of met de droogte zoals afgelopen zomer. Ook draagt dit bij aan een gezondere leefomgeving.

De keuzes vragen goede samenwerking tussen veel partijen. Het Rijk werkt daarom nauw samen met de waterschappen, provincies en gemeenten.


Lees hier meer www.rijksoverheid.nl

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Bouw natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park van start

23 mrt om 08:06 uur

Op Schiphol Trade Park is onlangs gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Rapid Logistics.…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuur voor Elkaar: nog lang niet klaar om te stoppen

13 feb om 10:41 uurtimer3 min
Mens en natuur verbinden. Dat is, heel kort gezegd, de missie van het programma Natuur voor Elkaar van de…
Lees verder
Dick Oosthoek Groenkeur
descriptionArtikel

Vergroenen moet je goed doen!

7 feb om 09:31 uurtimer3 min
Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben vergaande ambities op het gebied van vergroenen en natuurinclusief bouwen…
Lees verder
descriptionArtikel

Van een groene ambitie naar hoogwaardige natuur in en om de stad

2 feb om 09:36 uurtimer3 min
De EU en de Nederlandse overheid streven naar voldoende groen in en om steden. Op verzoek van de ministeries van…
Lees verder
descriptionArtikel

De meerwaarde van natuurinclusief bouwen

23 jan om 13:12 uurtimer3 min
Ja, natuurinclusief bouwen is beter voor de biodiversiteit. Lang niet iedereen weet echter precies wat dat is. Of…
Lees verder
Common-Woods-Amersfoort
filter_listLongread

Groen is goed, maar wie gaat dat betalen?

18 jan om 14:03 uur
De opvatting dat een groene leefomgeving goed is voor ons welzijn wordt steeds breder gedragen. Maar de vraag wat…
Lees verder
descriptionArtikel

Biobased bouwen begint met samenwerking

10 jan om 11:48 uurtimer3 min
Wat zijn de mogelijkheden voor biobased bouwen in een economie die in de toekomst steeds minder lineair en steeds…
Lees verder
descriptionArtikel

Methodiek voor natuurinclusief bouwen

29 nov 2022 timer4 min
In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen, zowel in de kernen als aan de randen…
Lees verder