‘Natuurinclusief is ook mensinclusief’

donderdag 11 mei 2023
timer 3 min
Natuur voor Elkaar is de drijvende kracht achter natuurinclusief bouwen in Overijssel. Met het programma beoogt de provincie de Overijsselaren dichterbij de natuur te brengen. 2023 wordt een spannend jaar met de komst van nieuwe Provinciale Staten. Buiten dat zijn er nog meer dan genoeg plannen. Ingeborg Visscher, programmaleider van Natuur voor Elkaar, vertelt erover.

Het programma is gestart in 2018 en heeft geleid tot allerlei projecten die actieve inzet voor de natuur bevorderen. Denk aan het vergroenen van schoolpleinen, het stimuleren van inwonerinitiatieven of maatregelen voor specifieke soorten. Onze focus is daarbij nadrukkelijk de natuur buiten de natuurgebieden. Dus daar waar ook de mens actief is. Ons uitgangspunt is dat natuur en mens elkaar niet in de weg hoeven te zitten, maar juist een verrijking kunnen zijn voor elkaar. We zijn immers nog steeds onderdeel van de natuur, al zijn we dat een beetje kwijtgeraakt als samenleving.

Boeiende gesprekken

Naast alle projecten die we uitvoeren, zijn we in 2022 intern ook gestart naar een verkenning wat natuurinclusief beleid kan betekenen voor onze provincie. Dit leverde boeiende gesprekken op, ook met onze bestuurders en collega’s die actief zijn op andere provinciale opgaven. Wat betekent natuur voor de woningbouw? Wat betekent natuur voor onze infrastructuur? Is het een ‘probleem’? Welke kansen liggen er? Enerzijds juichen we het toe als de natuur toeneemt, maar de recente aandacht voor de dassenburchten onder de treinsporen laat ook zien dat we er nog niet goed op zijn toegerust. Hoe zien we dit voor ons in de toekomst?

We zien dat de aandacht toeneemt voor Natuurinclusief Bouwen. Steeds meer Overijsselse gemeenten kloppen hierover aan, of zijn stappen aan het zetten. Wat daarin opvalt is dat je een overkoepelende visie nodig hebt op ‘samenhang’ en ‘plek’ om tot echte successen te komen. Wij juichen het toe als er bij de bouw van nieuwe percelen aandacht is voor de landschapsgeschiedenis en de kenmerken van bodem en natuur. Op die manier passen de woningen beter in de omgeving en zijn de grenzen tussen ‘mens’ en ‘natuur’ minder scherp. Je bouwt eigenlijk aan een gezond ecosysteem. 

Natuurateliers

Het mooie aan deze manier van ontwerpen en bouwen is dat andere initiatieven vanuit Natuur voor Elkaar daar ook goed op aansluiten. Een groen schoolplein, groene voorgevels, groene ontmoetingsruimtes, dit geeft allemaal invulling aan hoe een natuurinclusieve wijk eruit kan zien. Mits goed aangelegd kan natuur in de wijk een enorme stimulans zijn om samen te tuinieren, elkaar te ontmoeten, te spelen of te sporten. Hoe brengen we deze groene oases terug in onze leefomgeving? Wij doen dat vanuit ons programma bijvoorbeeld door het aanbieden van natuurateliers, waarbij inwoners en betrokken instanties samen tot een ontwerp komen voor gemeenschappelijke ruimtes die wel een groene make-over kunnen gebruiken.

Ik woon zelf aan een oud hofje in de binnenstad van Deventer. Het is interessant om te zien hoe het wonen aan een gemeenschappelijke buitenruimte het contact onderling stimuleert. Je ontmoet elkaar, je zit niet verstopt achter een schutting en we kijken allemaal uit op dezelfde tuin. Het grote onderhoud wordt gedaan door de groenvoorziening, maar we hebben ook allemaal ons eigen stukje. In samenspraak met de onderhoudsdienst maken we een groenplan. We zitten in ons hoofd zo vast aan het idee dat iedereen een eigen, omheind stukje tuin wil hebben. Tegelijkertijd is eenzaamheid een enorm probleem in onze samenleving. Die eenzaamheid wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we onze omgeving inrichten. 

Wat ik maar wil zeggen: natuurinclusief bouwen is niet alleen een bijdrage aan meer biodiversiteit, het zorgt ook voor fijnere wijken om in te wonen. Het is ook mensinclusief. Het nodigt uit tot ontmoeting en daagt ons uit op nieuwe vormen waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving. Daarnaast biedt het allerlei mogelijkheden voor klimaatadaptatie en oplossingen bij hittestress. Tsja, het zou toch eigenlijk standaard moeten worden dat we onze wijken zo inrichten in Nederland? Ik hoop dat we vanuit ons programma een steentje kunnen bijdragen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Themabijeenkomst leert je alles over natuurinclusief bouwen

24 mei om 13:40 uur

Op 8 juni aanstaande vindt in Basecamp te Utrecht de Themabijeenkomst Gezonde Gebouwen en Omgeving plaats. Deze…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuurinclusief bouwen maakt werken bij woningcorporatie nog leuker

24 mei om 09:23 uurtimer4 min

Een groot deel van de woningvoorraad in Nederland is in bezit van woningcorporaties. Die kunnen daarom veel…

Lees verder
descriptionArtikel

Groene Huisvesters biedt corporaties kans om kennis te vergroten

8 mei om 15:21 uur

Natuur voor Elkaar bood professionals van woningcorporaties in Twente afgelopen najaar de kans om de cursus ‘…

Lees verder
descriptionArtikel

Ambassadeur André van der Zande houdt wind in de rug van Agenda Natuurinclusief

4 mei om 08:17 uur

Na het vaststellen van de Agenda Natuurinclusief 1.0, op de Floriade in Almere, hebben de ontwikkelingen niet…

Lees verder
descriptionArtikel

Van natuuronbewust naar natuuradaptief in het grootste natuurgebied van Nederland

4 apr om 15:35 uur

Al het groen langs snel-, water- en spoorwegen vormt samen het grootste natuurgebied van Nederland. De…

Lees verder
descriptionArtikel

Bouw natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park van start

23 mrt om 08:06 uur

Op Schiphol Trade Park is onlangs gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Rapid Logistics.…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuur voor Elkaar: nog lang niet klaar om te stoppen

13 feb om 10:41 uurtimer3 min
Mens en natuur verbinden. Dat is, heel kort gezegd, de missie van het programma Natuur voor Elkaar van de…
Lees verder
Dick Oosthoek Groenkeur
descriptionArtikel

Vergroenen moet je goed doen!

7 feb om 09:31 uurtimer3 min
Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben vergaande ambities op het gebied van vergroenen en natuurinclusief bouwen…
Lees verder