Toekomst van de Nederlandse natuur: 2 scenario's

woensdag 6 juli 2022
Natuur in Nederland

Foto: Shutterstock

De keuzes die nu worden gemaakt in het Nederlandse natuurbeleid, bepalen hoe de natuur er in de toekomst uit zal zien. De recent verschenen Natuurverkenning 2050 brengt twee verschillende scenario’s in het natuurbeleid in beeld.

Scenario 1 - Inzetten op beschermde soorten en natuurgebieden

Het scenario Hoger Doelbereik is een flinke intensivering van de bestaande aanpak, die gericht is op het beschermen van natuur tegen de samenleving. In dit scenario ligt het zwaartepunt op het ‘scheiden’ van natuur en andere functies en het behalen van de natuurdoelen die internationaal zijn afgesproken. Centraal staat hoe je deze Vogel- en Habitatrichtlijndoelen waaraan Nederland zich in Europees verband heeft gecommitteerd zou kunnen halen door vooral verder te investeren in het Natuurnetwerk Nederland. In dit scenario wordt het VHR-doelbereik verbeterd (van circa 65 naar circa 90%), maar ecosysteemdiensten - functies van natuur voor de samenleving – liften maar beperkt mee.

Scenario 2 - Inzetten op natuurinclusiviteit

In het tweede scenario, Natuurinclusief, staat juist de synergie tussen natuur en andere maatschappelijke opgaven centraal. In dit scenario ligt het zwaartepunt op het ‘verweven’ van natuur met andere functies, waarbij gezocht wordt naar ‘meekoppelkansen’ tussen natuur en andere maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Dit leidt nog steeds tot een toename van VHR-doelbereik (circa 80%), maar minder dan in het Hoger Doelbereik-scenario. De toename van ecosysteemdiensten zoals drinkwaterproductie, groene recreatie, waterberging, bestuiving en natuurlijke plaagonderdrukking is in dit scenario wel een stuk groter.

Storymaps Natuurverkenning 2050

In de Storymaps Natuurverkenning 2050 worden de uitgangspunten, uitkomsten en ruimtelijke uitwerking van deze scenario’s overzichtelijk gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research hebben de scenario’s van de Natuurverkenning 2050 samen ontwikkeld om de strategische keuzes in het natuurbeleid te voeden. Daarmee sluiten ze aan op een bijzonder actuele maatschappelijke discussie. De storymaps zijn gebaseerd op de rapporten Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief en Refererentiescenario’s Natuur. Tussenrapportage Natuurverkenning 2050.


Bron: PBL

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Water en bodem gaan een grotere rol spelen bij het maken van ruimtelijke keuzes

5 dec om 14:15 uurtimer3 min
Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Daarom wil het…
Lees verder
descriptionArtikel

Methodiek voor natuurinclusief bouwen

29 nov om 09:22 uurtimer4 min
In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen, zowel in de kernen als aan de randen…
Lees verder
descriptionArtikel

Temperatuur in Tiny Forest op hete dagen wel 20 graden lager dan op straat

6 sep om 08:00 uur
Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek door…
Lees verder
Saxion schoolplein
descriptionArtikel

Klimaatbestendig en biodivers schoolplein voor Saxion Hogeschool

22 jul om 12:07 uur
Het stenige en warme plein bij het hoofdgebouw van Saxion Hogeschool in Enschede wordt in het voorjaar van 2023…
Lees verder
Slechtvalk
flash_onNieuws

Aantal vogelpopulaties in stedelijk gebied neemt af

8 jul om 08:00 uur
Met name soorten uit stedelijke groene leefomgevingen als parken en bossen gaan in aantal achteruit. Dat blijkt…
Lees verder
Botanisch stoepkrijten
flash_onNieuws

Veerkracht in de relatie mens-natuur biedt kansen

9 jun om 08:00 uur
Om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan is de inzet van de hele samenleving nodig. Naast bescherming van…
Lees verder
KAN Leertraject
flash_onNieuws

KAN Leertraject: De basis voor Natuurinclusief ontwikkelen

7 jun om 09:51 uur
De natuur staat in Nederland onder grote druk. Voel jij ook de behoefte om hier iets aan te doen? Om in jouw…
Lees verder
Nestkasten
descriptionArtikel

Natuurinclusieve beweging krijgt steeds meer voet aan de grond

1 jun om 10:44 uur
In maart 2021 werd het Manifest Natuurinclusief Bouwen gepubliceerd. Een oproep aan de politiek om van…
Lees verder