Steden gezonder ontwerpen: Meer woningen en een gezondere omgeving

dinsdag 14 mei 2024

Foto: Shutterstock

Anders ontwerpen leidt tot meer woningen en een gezondere omgeving. Dat is de conclusie van het rapport Gezonde Verstedelijking dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd in de wijk Sterrenburg in Dordrecht.

Met het onderzoek wil de provincie de gezonde verstedelijking in naoorlogse wijken bevorderen. Het onderzoek 'Gezonde Verstedelijking' verkent een innovatieve aanpak om stedelijke ontwikkeling te heroverwegen met de gezondheid van de inwoners als centraal uitgangspunt.

Omgekeerd ontwerpen

Om tot gezonde verstedelijking te komen wordt gebruik gemaakt van  ‘omgekeerd ontwerpen’. Daarbij zijn welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige bewoners leidend. Zo ontstaat er voldoende vraag voor voorzieningen en mobiliteit en kunnen er meer woningen worden gebouwd.

Casestudie

Het onderzoek, richt zich specifiek op de wijk Sterrenburg in Dordrecht als casestudie, omdat de wijk goed vergelijkbaar is met andere naoorlogse wijken in Zuid-Holland. Uit het onderzoekt blijkt dat er een reeks uitdagingen is waarmee deze wijken geconfronteerd worden, zoals afnemende bevolkingsdichtheid, minder voorzieningen, toenemende eenzaamheid en obesitas.

Gezondheid, welvaart én meer woningen

Anne Koning, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad, en Mariëtte van Leeuwen, belast met Gezondheid en Welzijn, zijn blij met dit rapport als een bouwsteen voor het Zuid-Holland van de toekomst. Het biedt niet alleen praktische handvatten voor de uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd, maar biedt ook inspiratie voor een meer inclusieve en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, zowel nu als in de toekomst.

Vervolg

Er wordt nu gestart met onderzoek in vijf andere pilotgemeenten. Inzet is om de resultaten die tot nu toe zijn verzameld te verrijken met nieuwe ervaringen bij deze aanpak van omgekeerd ontwerpen.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Geld geen voorwaarde voor ontstaan Blue Zone

4 apr om 12:08 uur

“Blue zones bestaan overal, niet alleen op de vijf bekende plekken op de wereld”, aldus professor Rudi…

Lees verder
flash_onNieuws

Maatschappelijke opbrengst van sporten en bewegen 2,76 keer hoger dan kosten

29 mrt om 08:54 uur

Investeren in sporten en bewegen loont en levert een maatschappelijke opbrengst op die 2,76 keer hoger is dan…

Lees verder
descriptionArtikel

Stappenplan naar gezonde gemeenten: praktische instrumenten en lessen uit onderzoek

28 mrt om 11:17 uur

Na ruim 4 jaar onderzoek naar gezondheidsverschillen en aanpakken in wijken en regio…

Lees verder
flash_onNieuws

Inschrijving Gezonde Buurt geopend

18 mrt om 10:25 uur

Ook in 2024 hebben Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG de ambitie om 15 Gezonde Buurten te ontwikkelen. …

Lees verder
descriptionArtikel

Project Klimaatadaptatie en Gezondheid biedt advies voor GGD'en

14 mrt om 14:27 uur

Hoe beperk je de gezondheidseffecten van klimaatverandering? Wat kunnen GGD-afdelingen zoals…

Lees verder
flash_onNieuws

Natuur voor elkaar organiseert online informatiebijeenkomst groene schoolpleinen

13 mrt om 08:55 uur

Bassischolen die bezig zijn met het vergroenen van hun schoolplein, of die dit juist al gedaan hebben maar nog…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder