Empaction

De parkeerprofessionals van Empaction ontrafelen sinds 2002 complexe mobiliteits- en parkeervraagstukken voor onder andere gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, luchthavens, universiteiten en ziekenhuizen. We zoeken naar de vraag achter de vraag en hebben oog voor de vaak tegengestelde belangen. We bieden helderheid en eenvoud, aan zowel de eindgebruiker als de klant. Parkeren gaat bij Empaction vooral ook over participatie; samen werken aan een duurzame parkeeroplossing.

Empaction is partner geworden van Biind, een professioneel platform waarbij kennisdeling centraal staat. We beschikken over een brede kennis en diepgaande expertise op het gebied van parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Samen met de andere partners treden we vanuit verschillende invalshoeken en rekening houdend met de uiteenlopende belangen de huidige en toekomstige uitdagingen op een innovatieve manier tegemoet. Daardoor leveren we een bijdrage aan een prettige en bereikbare leefomgeving. De wisselwerking tussen kennis delen en kennis vergaren, houdt Empaction scherp en open minded, geeft nieuwe inzichten en is een verrijking voor onze organisatie en opdrachtgevers.

Bezoekadres

Stratumsedijk 20 Eindhoven, Nederland.

Contactgegevens

T. 040-2137880
E. info@empaction.nl
Contactpersoon Marco de Jong
Contactpersoon Kay van der Kraan

Artikelen, evenementen & downloads van Empaction