Kay van der Kraan

Kay van der Kraan (1992) is een analytische, betrouwbare en gedreven adviseur en projectleider. Met de studie Planologie (Radboud Universiteit Nijmegen) als achtergrond, heeft hij zich gespecialiseerd in stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit.

"Parkeren is een cruciaal onderdeel in het bereikbaar en leefbaar houden van steden"

“Ik heb ruim vijf jaar werkervaring, waarvan 4 jaar bij Empaction. Hier ervaar ik elke dag dat parkeren een cruciaal onderdeel is in het bereikbaar en leefbaar houden van steden. Dat belang wordt alleen maar groter. Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land en groeit nog steeds. Als het aantal (geparkeerde) auto's meegroeit met de bevolking, dan is er onvoldoende ruimte. Zo simpel is het. Dat moet dus anders! Dit is de kern van de vraagstukken waar ik diverse opdrachtgevers in adviseer. “
Specialisaties:
- Advisering parkeervraagstukken rondom gebiedsontwikkeling
- Uitvoering, begeleiding en rapportage parkeeronderzoek
- Opstellen overall parkeervisies
- Vertaling van parkeervisie naar beleid en maatregelen

kay

Contactgegevens

Telefoon
Organisatie
Functie
Adviseur & projectleider