Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

woensdag 1 mei 2024

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschapelijk onderzoek (NWO) samen vier miljoen euro in onderzoek naar een natuurinclusieve samenleving.

Het onderzoek richt zich met name op de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. De beide ministeries investeren elk één miljoen euro, voor een thematisch programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda. De NWO verdubbelt dit bedrag weer, zodat er in totaal vier miljoen beschikbaar is. 

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda is een overheidsprogramma, en moet er zorg voor dragen dat iedereen mee kan doen aan onderzoek en de samenwerking tussen diverse partijen bevorderen. Wetenschappers, bedrijven, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties krijgen zo de kans samen te werken en beter aan te sluiten bij maatschappelijke uitdagingen. Door samenwerking tussen verschillende groepen helpt het programma om actueel onderzoek te stimuleren, waarbij er draagvlak is voor de oplossingen en deze ook toepasbaar zijn.

Natuur als basis voor alles 

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof: “Natuur is de basis van alles wat leeft en geeft ons voedsel, schone lucht, schoon drinkwater en een prettige leefomgeving. Gezonde en veerkrachtige natuur is onze partner in de uitdagingen waar we voor staan, zoals aanpassing aan klimaatverandering. Daarom werken we aan herstel van de biodiversiteit en versterking van de basiskwaliteit natuur. Met dit budget en met dit programma dragen we bij aan natuurherstel én een natuurinclusieve samenleving, ook in het stedelijk gebied.”

Fluitende vogels

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap: “De vogels die fluiten als je ‘s morgens wakker wordt en de bomen die in hete zomers voor verkoeling zorgen in de wijk, laten zien dat biodiversiteit ook gaat over alledaagse dingen. Onderzoek naar het behouden ervan is essentieel voor onze gezondheid en die van onze planeet. Het is belangrijk hier een verdere impuls aan te kunnen geven, en zo grote maatschappelijke vraagstukken samen te brengen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.”

 

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Potentie van biodiversiteit inzichtelijk met online tool

16 mei om 08:00 uur

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Kragten ontwikkelde een online tool die de potentie van…

Lees verder
flash_onNieuws

Monitoringraamwerk voor natuurinclusief Nederland

7 mei om 09:41 uur

Hoe meten we de impact van initiatieven die bijdragen aan een natuurinclusieve leefomgeving? Het rapport “…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
flash_onNieuws

Bouwbesluit: Nestvoorzieningen verplicht voor nieuwbouw

30 apr om 09:23 uur

Bij de eerstvolgende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (het voormaloge Bouwbesluit) zal het…

Lees verder
flash_onNieuws

Groene tuinen steeds populairder

22 apr om 16:04 uur

Steeds meer woningeigenaren en huurders vergroenen hun tuin. Dat blijkt uit cijfers van Tuinbranche Nederland…

Lees verder
flash_onNieuws

Naar een breder gedragen natuurbeleid in Nederland

16 apr om 16:27 uur

Ondanks de voortdurende inspanningen blijven de internationale natuurdoelen buiten bereik. Een effectieve…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
flash_onNieuws

Waterschappen steunen Agenda Natuurinclusief 2.0

28 mrt om 08:11 uur

Waterschappen staan volledig achter de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit initiatief streeft naar een evenwicht…

Lees verder