Onze fysieke leefomgeving staat onder druk. Zeespiegelstijging, de biodiversiteitscrisis, opwarming van de aarde, het volle energienet. Het zijn maar een paar voorbeelden van zaken die onze huidige manier van leven serieus bedreigen. De mens is veerkrachtig, kan zich aanpassen. Maar om ervoor te zorgen dat we minstens hetzelfde niveau van welzijn en welvaart behouden, moeten we nu handelen. We moeten op zoek naar aanpassingen die onze fysieke leefomgeving toekomstbestendig maken. Zodat ook volgende generaties een fijn leven kunnen hebben. 

descriptionArtikel

Urban Oases: misschien wel dé oplossing voor de stikstofcrisis

23 jan om 13:35 uurtimer2 min
In snel verdichtende steden is het een uitdaging om ruimte voor groen te behouden. Bovendien laat de…
Lees verder
ondergrondse infrastructuur
descriptionArtikel

De kansen en uitdagingen van de energietransitie

13 jan om 13:36 uur
Vermindering van de CO²-uitstoot is een van de pijlers van de energietransitie. Betere techniek brengt ons een…
Lees verder
Biind Bites mei11
event_noteAgenda

Biind Bites - Toekomstbestendige leefomgeving

Biind introduceert Biind Bites. Korte online lunchlezingen over een concreet onderwerp binnen een integraal…

Lees verder
Champs Elysees
descriptionArtikel

De 15-minutenstad: hoe dan?

8 jun 2022
Vanaf het moment dat burgemeester Anne Hidalgo van Parijs de term 15-minutenstad noemde in haar…
Lees verder