Hoogheemraadschap stelt klimaatbestendige regels op voor gebiedsontwikkeling

maandag 6 maart 2023

Foto: Shutterstock

Waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Net als iedereen zullen ook zij anders moeten omgaan met water. De waterschappen zijn echter maar een kleine schakel in het grote geheel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom in het ontwerp van een nieuwe Waterschapsverordening een set van regels opgesteld om met de verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling samen de juiste stappen te kunnen zetten.

De komende jaren worden er in het gebied van het Hoogreemraadschap van Rijnland mogelijk 100.000 nieuwe woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge, maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Verplichte regels

Namens het Hoogheemraad van Rijnland zegt Marco Kastelein: “Doordat de regels verplicht worden, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waaraan gewerkt wordt. We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van inwoners en ondernemers in Rijnland.”

Aanpassen manier van bouwen

Het Rijnlands gebied moet door de klimaatverandering grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Om klimaatbestendig te worden, moet het gebied slim ingericht worden. Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatbestendige regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Specifieke doelen

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen, zoals:

  • het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte;
  • het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik;
  • het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90-millimeterregel, waarvoor aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aankan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere vormen van wateropslag.

Waterschapsverordening

De klimaatbestendige regels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. Deze verordening vervangt op termijn de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet kan doen bij water, dijken en gemalen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is op woensdag 1 februari door de Verenigde Vergadering van Rijnland goedgekeurd. Hierdoor kan Rijnland nu de laatste stappen zetten voordat de regels in gebruik genomen worden. De Waterschapsverordening is gepubliceerd in het Waterschapsblad en tot 23 maart 2023 kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren op de verordening.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
flash_onNieuws

Klimaatrisico's in kaart voor samenwerken aan maatregelen

17 apr om 14:47 uur

De gevolgen van klimaatverandering zijn volop in het nieuws en vragen om actie. Steeds meer organisaties…

Lees verder
flash_onNieuws

Ruimtelijk afwegingskader voor klimaatadaptieve omgeving gepubliceerd

16 apr om 13:26 uur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het definitieve ruimtelijk afwegingskader voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Stelling: Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm noodzaak

15 apr om 10:15 uur

Straatbeeld vroeg vijf specialisten wat zij van een algemene groennorm vinden, is het noodzakelijk voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder
descriptionArtikel

Een ruimtelijke en sociale blik op de reis van de toekomst

26 mrt om 09:23 uur

Als het gaat om de toekomst van mobiliteit, denken sommige mensen aan drones voor personenvervoer. Anderen…

Lees verder