Hoogheemraadschap stelt klimaatbestendige regels op voor gebiedsontwikkeling

maandag 6 maart 2023

Foto: Shutterstock

Waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Net als iedereen zullen ook zij anders moeten omgaan met water. De waterschappen zijn echter maar een kleine schakel in het grote geheel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom in het ontwerp van een nieuwe Waterschapsverordening een set van regels opgesteld om met de verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling samen de juiste stappen te kunnen zetten.

De komende jaren worden er in het gebied van het Hoogreemraadschap van Rijnland mogelijk 100.000 nieuwe woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge, maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Verplichte regels

Namens het Hoogheemraad van Rijnland zegt Marco Kastelein: “Doordat de regels verplicht worden, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waaraan gewerkt wordt. We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van inwoners en ondernemers in Rijnland.”

Aanpassen manier van bouwen

Het Rijnlands gebied moet door de klimaatverandering grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Om klimaatbestendig te worden, moet het gebied slim ingericht worden. Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatbestendige regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Specifieke doelen

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen, zoals:

  • het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte;
  • het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik;
  • het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90-millimeterregel, waarvoor aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aankan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere vormen van wateropslag.

Waterschapsverordening

De klimaatbestendige regels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. Deze verordening vervangt op termijn de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet kan doen bij water, dijken en gemalen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is op woensdag 1 februari door de Verenigde Vergadering van Rijnland goedgekeurd. Hierdoor kan Rijnland nu de laatste stappen zetten voordat de regels in gebruik genomen worden. De Waterschapsverordening is gepubliceerd in het Waterschapsblad en tot 23 maart 2023 kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren op de verordening.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Toekomstplannen van het kabinet omtrent klimaatverandering, natuur en woningtekort

16 mrt om 09:26 uurtimer3 min
Het kabinet moet volgens het PBL scherpe keuzes gaan maken over de aanpak van het woningtekort, verduurzaming en…
Lees verder
descriptionArtikel

Bewoners betrekken bij klimaatadaptatie? Communicatieplan onmisbaar

15 mrt om 13:51 uur

Dat we onze fysieke leefomgeving moeten aanpassen aan het veranderende klimaat is duidelijk. De overheid kan…

Lees verder
descriptionArtikel

Gebiedscanvas Werkwijze met Natuur stimuleert integrale aanpak peri-urbaan gebied

13 mrt om 12:10 uur

Grote opgaven kosten veel ruimte, schaarse ruimte. Voor binnenstedelijk én voor landelijk gebied worden…

Lees verder
descriptionArtikel

Onderzoek naar uitvoeringskracht in de leefomgeving

8 mrt om 11:51 uur
De hoeveelheid aan opgaven in de leefomgeving maakt dat het onzeker is of alle beleidsplannen op het gbied van…
Lees verder
descriptionArtikel

Integrale Ontwerpmethodiek Openbare Ruimte: de sleutel naar de toekomstbestendige stad?

8 mrt om 10:27 uur

We kunnen heel veel plannen bedenken voor de fysieke leefomgeving en dat doen we ook. Uiteindelijk landt alles…

Lees verder
descriptionArtikel

Ingenieurs en adviseurs gaan verder voor een duurzame en gezonde leefomgeving

13 feb om 09:29 uur

We staan als samenleving in een tijd van transitie. Dagelijks blijkt dat dit niet zonder slag of stoot gaat.…

Lees verder
descriptionArtikel

Urban Oases: misschien wel dé oplossing voor de stikstofcrisis

23 jan om 13:35 uurtimer2 min
In snel verdichtende steden is het een uitdaging om ruimte voor groen te behouden. Bovendien laat de…
Lees verder
ondergrondse infrastructuur
descriptionArtikel

De kansen en uitdagingen van de energietransitie

13 jan om 13:36 uur
Vermindering van de CO²-uitstoot is een van de pijlers van de energietransitie. Betere techniek brengt ons een…
Lees verder