Waterschappen steunen Agenda Natuurinclusief 2.0

donderdag 28 maart 2024

Foto: Shutterstock

Waterschappen staan volledig achter de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit initiatief streeft naar een evenwicht tussen natuur en menselijke activiteiten in Nederland. Het is een belangrijke stap omdat water en natuur onafscheidelijk zijn. Een natuurinclusieve omgeving bevordert niet alleen de waterkwaliteit, maar ook een veerkrachtig watersysteem dat essentieel is voor een gezonde natuur.

Doel: Natuurinclusieve Leefomgeving

De agenda richt zich op het versterken van de zeventig procent niet-beschermde natuur in Nederland, waarin we leven, werken en recreëren. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 een natuurinclusieve leefomgeving te realiseren.

Verbondenheid van natuur en water

Els Otterman van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden benadrukt de nauwe band tussen natuur en waterbeheer. Een natuurinclusieve leefomgeving draagt bij aan diverse doelen van de waterschappen, zoals het verbeteren van waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit maakt ons watersysteem robuuster en toekomstbestendig.

Rol van waterschappen

Waterschappen werken niet alleen aan natuurvriendelijke omgevingen op hun eigen terrein, maar dragen ook bij aan een robuuste natuur door middel van hun uitgebreide blauwgroene netwerk van waterkringen en -gangen. Dit netwerk kan helpen bij het verbinden van versnipperde natuur, wat perfect aansluit bij de bottom-up benadering van de Agenda Natuurinclusief.

Samenwerking en integratie

De Agenda Natuurinclusief is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Waterschappen hebben ervaring met dergelijke samenwerkingsverbanden, zoals in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Om een natuurinclusieve samenleving te bereiken, is het van cruciaal belang om elkaars plannen te ondersteunen en te verbinden.

Toekomstgerichte inrichting

Waterschappen zijn vastberaden om de doelen van de agenda te integreren in bestaande plannen voor een toekomstbestendige leefomgeving. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de draagkracht van het water- en bodemsysteem, wat directe voordelen oplevert voor de natuur.


 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Nieuwe KPI’s voor biodiversiteit in de openbare ruimte

12 mrt om 16:49 uur

In steden en op het platteland staat de natuur onder druk. De populaties van eerder veelvoorkomende soorten,…

Lees verder
flash_onNieuws

Succes in natuurinclusief bouwen bij project Parijsch in Culemborg

21 feb om 09:37 uur

Nieuwbouw werkt bevorderend voor de biodiversiteit. Dat is een conclusie die Heijmans trekt uit de eerste…

Lees verder
person_outlineBlog

Maakt een rijke biodiversiteit ons direct gezonder?

13 feb om 09:33 uur

Biodiversiteit wordt vaak gezien als iets dat met name betrekking heeft op planten en dieren. Maar een rijke…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder
descriptionArtikel

Groen bouwen, groen behouden

5 feb om 15:56 uur

Het aantal groene gebouwen in Nederland neemt toe. Fijn, want een groen gebouw biedt veel voordelen. Maar, het…

Lees verder
flash_onNieuws

Duurzame Woonbuurt 'Elix' Voltooid in Zeist Kerckebosch

15 jan om 14:46 uur

Het buurtschap Elix is een nieuwe woonbuurt met veertien duurzame en circulaire woningen in Zeist Kerkebosch.…

Lees verder
descriptionArtikel

Pientere Tuinen: meer dan alleen een tuinenproject

27 dec 2023

10 procent meer groene tuinen in Nederland. Dat is het belangrijkste doel van het project Pientere Tuinen.…

Lees verder
descriptionArtikel

Kwaliteitstool voor echt goede groene schoolpleinen

13 dec 2023

De Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool (GSET) helpt bij het inrichten van echt goede groene schoolpleinen.

Lees verder