Waterschappen steunen Agenda Natuurinclusief 2.0

donderdag 28 maart 2024

Foto: Shutterstock

Waterschappen staan volledig achter de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit initiatief streeft naar een evenwicht tussen natuur en menselijke activiteiten in Nederland. Het is een belangrijke stap omdat water en natuur onafscheidelijk zijn. Een natuurinclusieve omgeving bevordert niet alleen de waterkwaliteit, maar ook een veerkrachtig watersysteem dat essentieel is voor een gezonde natuur.

Doel: Natuurinclusieve Leefomgeving

De agenda richt zich op het versterken van de zeventig procent niet-beschermde natuur in Nederland, waarin we leven, werken en recreëren. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 een natuurinclusieve leefomgeving te realiseren.

Verbondenheid van natuur en water

Els Otterman van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden benadrukt de nauwe band tussen natuur en waterbeheer. Een natuurinclusieve leefomgeving draagt bij aan diverse doelen van de waterschappen, zoals het verbeteren van waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit maakt ons watersysteem robuuster en toekomstbestendig.

Rol van waterschappen

Waterschappen werken niet alleen aan natuurvriendelijke omgevingen op hun eigen terrein, maar dragen ook bij aan een robuuste natuur door middel van hun uitgebreide blauwgroene netwerk van waterkringen en -gangen. Dit netwerk kan helpen bij het verbinden van versnipperde natuur, wat perfect aansluit bij de bottom-up benadering van de Agenda Natuurinclusief.

Samenwerking en integratie

De Agenda Natuurinclusief is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Waterschappen hebben ervaring met dergelijke samenwerkingsverbanden, zoals in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Om een natuurinclusieve samenleving te bereiken, is het van cruciaal belang om elkaars plannen te ondersteunen en te verbinden.

Toekomstgerichte inrichting

Waterschappen zijn vastberaden om de doelen van de agenda te integreren in bestaande plannen voor een toekomstbestendige leefomgeving. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de draagkracht van het water- en bodemsysteem, wat directe voordelen oplevert voor de natuur.


 

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Wetenschappers: Verbind klimaat en biodiversiteit

25 jun om 09:34 uur

Wetenschappers en beleidsmakers bezien klimaat en biodiversiteit nu nog vaak onafhankelijk van elkaar. Dat moet…

Lees verder
flash_onNieuws

Handreiking Groen in en om de Stad

5 jun om 08:00 uur

Om provincies en gemeenten te helpen bij het verder vergroenen van steden hebben de ministeries van BZK en van…

Lees verder
flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Potentie van biodiversiteit inzichtelijk met online tool

16 mei om 08:00 uur

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Kragten ontwikkelde een online tool die de potentie van…

Lees verder
flash_onNieuws

Monitoringraamwerk voor natuurinclusief Nederland

7 mei om 09:41 uur

Hoe meten we de impact van initiatieven die bijdragen aan een natuurinclusieve leefomgeving? Het rapport “…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
flash_onNieuws

Bouwbesluit: Nestvoorzieningen verplicht voor nieuwbouw

30 apr om 09:23 uur

Bij de eerstvolgende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (het voormaloge Bouwbesluit) zal het…

Lees verder
flash_onNieuws

Groene tuinen steeds populairder

22 apr om 16:04 uur

Steeds meer woningeigenaren en huurders vergroenen hun tuin. Dat blijkt uit cijfers van Tuinbranche Nederland…

Lees verder