Ruimtelijk afwegingskader voor klimaatadaptieve omgeving gepubliceerd

dinsdag 16 april 2024

Foto: Shutterstock

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het definitieve ruimtelijk afwegingskader voor een klimaatadaptieve gebouwde omgeving vrijgegeven. Minister Harbers heeft het kader afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het afwegingskader integreert waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en beschikbaarheid van drinkwater om ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen.

Belangrijke inzichten en richtlijnen

Het afwegingskader biedt waardevolle inzichten voor provincies, gemeenten en waterschappen. Het geeft duidelijkheid over locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, rekening houdend met het water- en bodemsysteem. Ook benadrukt het de gebieden waar geen bebouwing kan plaatsvinden.

Praktische hulpmiddelen

Het kader bevat verschillende praktische hulpmiddelen, waaronder:

  • Beslisboom: Voor het nemen van gerichte beslissingen.
  • Sturingskaarten: Thema-gebaseerde overzichten voor richting.
  • Stappenplan: Een gids voor effectief gebruik.
  • Locatieoverzicht: Identificeert geschikte bouwlocaties.
  • Focus en Uitzonderingen

Het Ministerie heeft bewust gekozen om de sturingskaarten te beperken tot specifieke thema's. Bestaande bebouwing, infrastructuur en natuurgebieden zijn niet opgenomen in deze kaarten. Het is vanzelfsprekend dat er geen bouwactiviteiten plaatsvinden in natuurgebieden.

Implementatie en toekomstige stappen

Het afwegingskader wordt vanaf 1 januari 2025 toegepast op projecten zonder vastgesteld bestemmingsplan. Uitzonderingen gelden voor vergevorderde projecten in gebieden aangeduid als "rood" op de kaart. De definitie van vergevorderde projecten is vastgelegd in de Kamerbrief van 5 oktober 2023 over buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied. Een verdere verkenning zal worden uitgevoerd om de implementatie van het afwegingskader optimaal te borgen.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Klimaatrisico's in kaart voor samenwerken aan maatregelen

17 apr om 14:47 uur

De gevolgen van klimaatverandering zijn volop in het nieuws en vragen om actie. Steeds meer organisaties…

Lees verder
descriptionArtikel

Stelling: Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm noodzaak

15 apr om 10:15 uur

Straatbeeld vroeg vijf specialisten wat zij van een algemene groennorm vinden, is het noodzakelijk voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoe pakken we funderingsschade goed aan?

4 mrt om 08:55 uur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken…

Lees verder
descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

28 feb om 15:20 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Project Klimaatadaptatie en Gezondheid toont eerste resultaten

6 feb om 08:48 uur

Het project Klimaatadaptatie en Gezondheid brengt de gezondheidseffecten van klimaatverandering onder de…

Lees verder
descriptionArtikel

Werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ in de praktijk

11 dec 2023

Bedrijventerrein Nijverkamp in Veenendaal is toe aan een fikse opknapbeurt. Het terrein ontstond in de jaren ’…

Lees verder
person_outlineBlog

Klimaatdoelen behalen? Benut woningbouw en fiets optimaal

4 okt 2023

We moeten op een andere manier gaan leven en ons verplaatsen. En daarvoor geldt: hoe eerder hoe beter. Dat…

Lees verder