Deelfiets vervangt vooral bus, tram en metro

dinsdag 5 oktober 2021
timer 4 min

Foto: Shutterstock

Het aanbod aan deelauto's in Nederland stijgt, terwijl het aandeel van de deelauto in de mobiliteit laag is. Het is een van de conclusies van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het onderzoek dat het deed naar deelmobiliteit.

In het voorjaar van 2020 werden in ons land ruim 64.000 deelauto's aangeboden. Dat is een toename van 26% ten opzichte van 2019. 83% van het aanbod betreft het Peer-to-Peer (P2P) segment (auto's huren van particulieren). Ondanks het grote aanbod van P2P deelauto's worden die door minder Nederlanders gebruikt dan de Business-to consumer (B2C) deelautovormen.

Ongeveer 2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder maakt gebruik van een of meer vormen van autodelen, zoals B2C of P2P. Dat komt neer op circa 200.000 autodelers. Dit is een verdubbeling van het aantal autodelers ten opzichte van 2014. Maar het aandeel in het totale aantal autoverplaatsingen is zeer beperkt, namelijk 0,02% en dit is sinds 2014 niet gegroeid. Het gaat jaarlijks om circa 1,1 miljoen deelautoritten en om 0,1 deelautorit per inwoner (18 jaar en ouder) per jaar. 

Autodelen vermindert autobezit en CO2-emissies

Het autobezit van autodelers die incidenteel een deelauto gebruiken via een B2C-platform, is afgenomen met gemiddeld 28% ten opzichte van de situatie voordat ze een deelauto gingen gebruiken. Gebruikers van een B2C-platform vormen ruim de helft van de autodelers. Bij frequentere B2C-autodelers was die afname groter, tot 75% bij mensen die een deelauto meer dan 30 keer per jaar gebruiken. Dit gaat om circa 1/10 van de onderzochte deelautogebruikers. Deelautogebruik (B2C station-based autodelen en P2P-autodelen) leidt tot naar schatting 7-11% minder CO2-uitstoot (150-219 kg CO2) per autodeler per jaar. 

Deelfiets merendeels ov-fiets

Geschat wordt dat Nederland in 2020 ongeveer 27.500 deelfietsen telde. Het merendeel, bijna 75%, bestaat uit de ov-fiets van NS. Het aandeel deelfietsgebruikers (inclusief ov-fiets) in de Nederlandse bevolking is ongeveer 10%. Ongeveer 2% van de bevolking is een regelmatige gebruiker. Hoewel 10% weleens de deelfiets gebruikt, is het aandeel in het totaal aantal fietsritten beperkt, namelijk 0,2-0,3%. Het gaat jaarlijks om ca 10 tot 12 miljoen deelfietsritten en om 0,6 tot 0,7 deelfietsritten per inwoner per jaar.
De deelfiets is voornamelijk een substituut voor de bus, tram, metro, lopen of de eigen fiets, niet voor de auto. Het gebruik van de deelfiets heeft geen effect op het fietsbezit.

Legio barrières bij opschaling deelautosystemen

Een belangrijke barrière om het aanbod van B2C deelauto's op te schalen, is de schaarste van de beschikbare parkeerlocaties in steden. Gemeenten zijn terughoudend bij het toewijzen van parkeervergunningen aan deelautoaanbieders, vooral op de (hoog)stedelijke locaties waar de vraag naar deelauto's het hoogst is. Aanvraagprocedures zijn daarnaast vaak lang, complex en onzeker, en verschillen sterk per gemeente. Opschaling van de vraag naar deelautosystemen wordt beperkt door de prijs van het product (te duur), het ongemak (niet handig, te ingewikkeld) en (te) beperkte beschikbaarheid van de voertuigen.

Hoge kosten belemmering voor opschaling deelfietsen

Een belemmerende factor bij het aanbieden van free-floating deelfietsen (deelfietsen die de gebruiker mag parkeren waar hij wil) zijn de logistieke kosten voor de beheerder om de fietsen te herplaatsen. Die zijn vaak hoog, waardoor het businessmodel onder druk komt te staan. Het gemak of ongemak om voor een deelfietsconcept vergunningen te verkrijgen is ook van invloed op de beslissing van de aanbieders om deelfietsdiensten aan te gaan bieden.

Beperkte mogelijkheid om aandeel deelmobiliteit te vergroten

Een combinatie van maatregelen om de deelmobiliteit te stimuleren en maatregelen om het autogebruik en -bezit tegen te gaan, leiden naar verwachting tot een (niet-gekwantificeerde) toename van het autodelen. De toename van het fietsdelen blijft met deze maatregelen naar verwachting nog beperkt, tenzij er ook concrete maatregelen gericht op de deelfiets geïmplementeerd worden. Voorwaarde voor de toename is dat er voldoende aanbod van deelmobiliteit is. Naar verwachting ligt de potentie van deelmobiliteit voornamelijk in de stedelijke gebieden.

Lees het onderzoeksrapport

Meer lezen

Het digitale Biind Magazine van september staat in het teken van hubs. Hoe zien verschillende marktpartijen de toekomst van deelmobiliteit in de stad en daarbuiten? Je leest het hier.


Bron: KiM

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Miljoenen voor de fiets
flash_onNieuws

Grote coalitie wil nationaal fietsplan én Europese miljoenen

19 jan om 08:00 uur
De Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam voeren een grote coalitie aan van zeventien gemeenten en twaalf…
Lees verder
Regentuin
person_outlineBlog

We dragen water naar de zee… is dat een goed idee?

14 jan om 10:08 uur
Het omarmen van het regenwater dat gratis op ons dak valt, is een must voor een toekomstgerichte stad, schrijft…
Lees verder
NS trein
flash_onNieuws

Veel minder treinreizigers in 2021

10 jan om 16:35 uur
Ten opzichte van 2019 heeft NS in 2021 bijna de helft minder reizigers vervoerd. In vergelijking met 2020 is dat…
Lees verder
Shared Speed
descriptionArtikel

Ruimte voor natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie én mobiliteit

10 jan om 11:23 uur
50 tot 70% van de openbare ruimte in steden is nu gereserveerd voor gemotoriseerd verkeer. Maar een stad is niet…
Lees verder
Utrecht voetgangersgebied
flash_onNieuws

Meer ruimte voor voetgangers in Utrecht

5 jan om 14:11 uur
In Utrecht worden plannen gemaakt voor een groter voetgangersgebied en meer autovrije straten in de binnenstad.
Lees verder
Tesla laden Rotterdam
flash_onNieuws

Slimme laadpaal voor gemeente Rotterdam

29 dec 2021
Met de plaatsing van 100 slimme laadpalen wordt in Rotterdam de eerste stap gezet in het stabiliseren van het…
Lees verder
duurzaam veilig
person_outlineBlog

GOW30 en ERF2.0.

29 dec 2021
Er zijn nog steeds situaties binnen de bebouwde kom die niet voldoen aan de basisprincipes voor een Duurzaam…
Lees verder
Nick Knoester
descriptionArtikel

Wat hebben eiwitten en mobiliteit met elkaar gemeen?

28 dec 2021
Hij is zo iemand die alles in de supermarkt een keer uitprobeert en tig deelmobiliteitsappjes op z’n telefoon…
Lees verder