Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

woensdag 27 maart 2024

Foto: Shutterstock

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten. Als dichtst bebouwde provincie van Nederland met een belangrijke economische motor is er ontzettend veel ambitie, op beperkte ruimte. Deze Ruimtelijke Koers maakt die vraagstukken niet eenvoudiger, maar geeft wel duidelijke handvaten om tot verstandige beslissingen te komen over de verdeling van beperkte ruimte.

Zowel qua inwoners als economisch wordt Zuid-Holland momenteel gekenmerkt door groei. Dat is goed nieuws, maar brengt ook uitdagingen met zich mee; er is meer ambitie dan beschikbare ruimte. Met deze koers wordt vastgelegd waarop gestuurd wordt: een leefbare provincie, die zowel economische, menselijke, sociale als natuurlijke welvaart stimuleert. Kortom, er wordt gestreefd naar een nog fijner thuis voor bewoners en bedrijven.

Door te zorgen voor voldoende woningen, maar ook bijvoorbeeld energie en mobiliteit. Nieuw is de opdracht om ook de open ruimte beter te beschermen met een minimum dat beschikbaar moet blijven. Zo blijft Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie. Daarbij wordt niet alleen naar cijfers, maar ook naar kwaliteit gekeken. “Het grote doel is dat alles wat extra gedaan wordt écht iets bijdraagt aan de provincie,” wordt gezegd door gedeputeerde Anne Koning. “Dat lijkt simpel, maar is een kwestie van continu keuzes maken. Deze koers helpt daarbij.”

Goede gesprekken

De afgelopen 2 jaar is intensief gesproken door de provincie met haar inwoners, alle gemeenten, heel veel partners en natuurlijk Provinciale Staten. Het proces naar de Ruimtelijke Koers was ingewikkeld en duurde langer dan gepland. Na extra inbreng van provinciale staten is de Ruimtelijke Koers nu vastgesteld. Daarmee staat men aan het begin van het vervolgproces.

De komende jaren zullen de afspraken en plannen verder worden uitgewerkt. Ook hiervoor zullen gesprekken worden gevoerd met betrokkenen. Uiteindelijk zijn het de provinciale staten dat deze uitspraken daadwerkelijk en stapsgewijs in het beleid zal vastleggen. Daarbij blijft ruimte voor maatwerk en het gedegen afwegen van belangen.

Kantelpunt

Met het vaststellen van de Ruimtelijke Koers staat Zuid-Holland op een kantelpunt. De afgelopen halve eeuw is Zuid-Holland ingrijpend veranderd. Weilanden en natuurgebieden zijn veranderd in woonwijken en bedrijventerreinen. Men is mobieler geworden en het wegennet en openbaar vervoer zijn voller dan ooit. Er wordt meer energie opgewekt dan ooit, maar het hoogspanningsnet kan vraag en aanbod bijna niet meer aan. Ook is er te maken met meer regenval dan de drainage kan verwerken, terwijl ook de bodem verzakt. Kortom, de huidige koers loopt vast.

Toch wordt er ook vooruit gekeken naar de volgende 50 jaar. Met deze Ruimtelijke Koers wordt een stip aan de horizon gezet: Een Zuid-Holland waar het goed wonen is, men goed kan werken, ondernemers willen investeren en ieder kind wil opgroeien omdat de mensen gezond, gelukkig en welvarend zijn. Deze koers is een belangrijk instrument om de route naar die toekomst te bepalen.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
descriptionArtikel

Een ruimtelijke en sociale blik op de reis van de toekomst

26 mrt om 09:23 uur

Als het gaat om de toekomst van mobiliteit, denken sommige mensen aan drones voor personenvervoer. Anderen…

Lees verder
flash_onNieuws

Zó maak je impact in je eigen gemeente

25 mrt om 09:41 uur

Wil jij ook je gemeente mooier, groener en slimmer maken? Kom naar de kennissessie van Signify op 16 april in…

Lees verder
descriptionArtikel

Samenwerking overheid en banken om circulaire economie te versnellen

18 mrt om 16:33 uur

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en voorzitter Medy van der Laan van de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder
descriptionArtikel

Maartje van den Berg nieuwe, ambitieuze klimaatburgemeester van Zwolle

6 nov 2023

De klimaatburgemeesters zijn een landelijk initiatief van Rijksoverheid dat lokaal z'n beslag krijgt. In Zwolle…

Lees verder