Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

woensdag 27 maart 2024

Foto: Shutterstock

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten. Als dichtst bebouwde provincie van Nederland met een belangrijke economische motor is er ontzettend veel ambitie, op beperkte ruimte. Deze Ruimtelijke Koers maakt die vraagstukken niet eenvoudiger, maar geeft wel duidelijke handvaten om tot verstandige beslissingen te komen over de verdeling van beperkte ruimte.

Zowel qua inwoners als economisch wordt Zuid-Holland momenteel gekenmerkt door groei. Dat is goed nieuws, maar brengt ook uitdagingen met zich mee; er is meer ambitie dan beschikbare ruimte. Met deze koers wordt vastgelegd waarop gestuurd wordt: een leefbare provincie, die zowel economische, menselijke, sociale als natuurlijke welvaart stimuleert. Kortom, er wordt gestreefd naar een nog fijner thuis voor bewoners en bedrijven.

Door te zorgen voor voldoende woningen, maar ook bijvoorbeeld energie en mobiliteit. Nieuw is de opdracht om ook de open ruimte beter te beschermen met een minimum dat beschikbaar moet blijven. Zo blijft Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie. Daarbij wordt niet alleen naar cijfers, maar ook naar kwaliteit gekeken. “Het grote doel is dat alles wat extra gedaan wordt écht iets bijdraagt aan de provincie,” wordt gezegd door gedeputeerde Anne Koning. “Dat lijkt simpel, maar is een kwestie van continu keuzes maken. Deze koers helpt daarbij.”

Goede gesprekken

De afgelopen 2 jaar is intensief gesproken door de provincie met haar inwoners, alle gemeenten, heel veel partners en natuurlijk Provinciale Staten. Het proces naar de Ruimtelijke Koers was ingewikkeld en duurde langer dan gepland. Na extra inbreng van provinciale staten is de Ruimtelijke Koers nu vastgesteld. Daarmee staat men aan het begin van het vervolgproces.

De komende jaren zullen de afspraken en plannen verder worden uitgewerkt. Ook hiervoor zullen gesprekken worden gevoerd met betrokkenen. Uiteindelijk zijn het de provinciale staten dat deze uitspraken daadwerkelijk en stapsgewijs in het beleid zal vastleggen. Daarbij blijft ruimte voor maatwerk en het gedegen afwegen van belangen.

Kantelpunt

Met het vaststellen van de Ruimtelijke Koers staat Zuid-Holland op een kantelpunt. De afgelopen halve eeuw is Zuid-Holland ingrijpend veranderd. Weilanden en natuurgebieden zijn veranderd in woonwijken en bedrijventerreinen. Men is mobieler geworden en het wegennet en openbaar vervoer zijn voller dan ooit. Er wordt meer energie opgewekt dan ooit, maar het hoogspanningsnet kan vraag en aanbod bijna niet meer aan. Ook is er te maken met meer regenval dan de drainage kan verwerken, terwijl ook de bodem verzakt. Kortom, de huidige koers loopt vast.

Toch wordt er ook vooruit gekeken naar de volgende 50 jaar. Met deze Ruimtelijke Koers wordt een stip aan de horizon gezet: Een Zuid-Holland waar het goed wonen is, men goed kan werken, ondernemers willen investeren en ieder kind wil opgroeien omdat de mensen gezond, gelukkig en welvarend zijn. Deze koers is een belangrijk instrument om de route naar die toekomst te bepalen.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Toekomstbestendig kantorenpark Rijnsweerd Utrecht

12 jul om 12:26 uur

Kantorenpark Rijnsweerd wil zich ontwikkelen tot een park waar óók gewerkt kan worden. Waar werk onderdeel…

Lees verder
flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Kijk verder dan ‘de perfecte parkeergarage’

30 mei om 08:00 uur

“Kijk verder dan de vraag uit Den Haag naar meer woningen”, stelt Noortje Jansen van Continental Car Parks. “Je…

Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsvraag aan de basis

28 mei om 08:00 uur

(Deel)mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Liesbeth Knap en Patrick van Soest, beiden…

Lees verder
descriptionArtikel

De toekomstbestendige mobiliteitsaanpak: één aanpak vanuit meerdere perspectieven

22 mei om 15:55 uur

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder