NLsportraad adviseert om dagelijks bewegen vanzelfsprekend te maken

donderdag 1 februari 2024

Bewegen moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de alledaagse praktijk op scholen, kinderopvang, in de woon- en leefomgeving, binnen de zorg en in de werkomgeving. Dat is het advies van de Nederlandse Sportraad. Zij roepen het kabinet op om de regie te pakken bij de transitie naar dagelijks bewegen. Een mooi begin zou zijn om een staatssecretaris aan te stellen voor bewegen en sport. 

Voldoende bewegen is volgens de sportraad geen eigen keuze meer in Nederland. In een samenleving waarin de nadruk steeds meer en vaker ligt op economische groei en er sprake is van een toename van technologische ontwikkelingen, is het steeds aantrekkelijker om niet te bewegen. Om bewegen weer laagdrempeliger te maken, zijn structurele aanpassingen in de gehele samenleving noodzakelijk. 

Bron: Nederlandse Sportraad

Samenwerken aan hetzelfde doel

Er is samenwerking nodig. Overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld moeten samen de verantwoordelijkheid pakken om meer bewegen mogelijk en vanzelfsprekend te maken. De sportraad adviseert het kabinet om inzichtelijk te maken wat bewegen belemmert of juist stimuleert. Vervolgens gaan de uitvoerende partijen aan de slag om dagelijks voldoende bewegen in hun omgeving vanzelfsprekend te maken.

Naast voorlichting pleit de raad er tevens voor om in te zetten op andere, minder vrijblijvende interventies zoals stimulerende of juist ontmoedigende prikkels. Denk hierbij aan autoluwe straten of meer ruimte voor voet- en fietspaden, maar ook voldoende uitdaging op speelplekken. Hiervoor moeten dan uiteraard beweegnormen worden opgesteld voor de verschillende omgevingen.