Provincie Noord-Holland dimt ledlampen voor klimaat, mens en dier

donderdag 6 juni 2024

Foto: Shutterstock

De provincie Noord-Holland gaat ook het laatste deel van de straatverlichting voorzien van ledlampen. Bovendien wil de provincie de lampen ook vaker en eerder dimmen in de avond en nacht, omdat dit energie bespaart en goed is voor het klimaat en de natuur, zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

De helft van de lampen in de openbare straatverlichting in de provincie is al eerder vervangen; volgens planning volgt de rest in 2025. De ledlampen verbruiken ten opzichte van traditionele verlichting de helft minder energie en gaan vier keer langer mee. De lampen worden zo ingesteld dat ze vaker en eerder dimmen in de avond en nacht. De al eerder vervangen ledlampen worden opnieuw ingesteld tijdens het reguliere onderhoud. De investering in ledlampen wordt binnen 10 jaar terugverdiend en levert een extra energiebesparing op van 14%.

Lichthinder

De provincie kiest ervoor alleen de wegen te verlichten waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid, met name op drukke wegen en rond kruispunten. In de nacht – als er minder verkeer is – wordt het licht gedimd. Teveel licht in de nacht verstoort namelijk het natuurlijke ritme van mensen, planten en dieren. De nieuwe ledlampen hebben een warmere lichtkleur en op locaties waar veel vleermuizen vliegen, wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. De aangepaste verlichting levert een bijdrage aan de doelen van de provincie voor klimaat en bescherming van de natuur.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

De invloed van klimaatverandering op ruimtelijk beleid

12 jun om 12:04 uur

Het adviesorgaan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft het advies 'Ruimtelijke ordening in…

Lees verder
flash_onNieuws

Update over gezondheidsrisico's door klimaatverandering

22 mei om 09:36 uur

De wereldwijde klimaatverandering heet ook in Nederland grote invloed. De gemiddelde temperatuur is de…

Lees verder
flash_onNieuws

Klimaatrisico's in kaart voor samenwerken aan maatregelen

17 apr om 14:47 uur

De gevolgen van klimaatverandering zijn volop in het nieuws en vragen om actie. Steeds meer organisaties…

Lees verder
flash_onNieuws

Ruimtelijk afwegingskader voor klimaatadaptieve omgeving gepubliceerd

16 apr om 13:26 uur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het definitieve ruimtelijk afwegingskader voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Stelling: Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm noodzaak

15 apr om 10:15 uur

Straatbeeld vroeg vijf specialisten wat zij van een algemene groennorm vinden, is het noodzakelijk voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoe pakken we funderingsschade goed aan?

4 mrt om 08:55 uur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken…

Lees verder
descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

28 feb om 15:20 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder