Stappenplan naar gezonde gemeenten: praktische instrumenten en lessen uit onderzoek

donderdag 28 maart 2024

Foto: Shutterstock

Na ruim 4 jaar onderzoek naar gezondheidsverschillen en aanpakken in wijken en regio's, zijn er resultaten behaald voor gemeenten en regio’s. De kennisbundel 'Gezond leven in gemeente en regio' biedt praktische instrumenten, lessen uit de praktijk, stappenplannen en voorbeelden die u inzicht bieden in wat effectief is. Ontdek wat werkt en maak een impact in uw gemeente of regio!

Inspiratie voor gemeenten en GGD’en

Op zoek naar inzichten op een GALA-thema (Gezond en Actief Leven Akkoord) of op zoek naar inspiratie? De praktische instrumenten en lessen in de kennisbundel 'Gezond leven in gemeente en regio' zijn interessant voor gemeenteambtenaren, GGD’ers, onderzoekers, en iedereen die zich bezighoudt met preventie en het bevorderen van de gezondheid in een gemeente of regio. Deze kennisbundel biedt hulpmiddelen om samen met partners en bewoners aan de slag te gaan met de gezonde wijk of een (al dan niet) gebiedsgerichte aanpak voor gezondheid. Daarnaast ondersteunt deze kennisbundel bij het behouden van een brede, integrale blik op publieke gezondheid en gezonde wijkaanpak, het integreren van onderzoekskennis in SPUK/GALA plannen én het implementeren van GALA thema’s en ketenaanpakken.

Aanpakken van gezondheidsthema’s

De fysieke en sociale leefomgeving, evenals de sociaaleconomische status, hebben aanzienlijke impact op de gezondheid van bewoners in een wijk of buurt. Dit biedt mogelijkheden voor interventie. In het blok 'Aanpak van gezondheidsthema’s' van de kennisbundel vindt u uitgebreide informatie over verschillende aanpakken die kunnen worden toegepast om gezondheidsverschillen te verminderen (zowel op mentaal als fysiek vlak) om vitaliteit bij ouderen te bevorderen en om een gezonde leefomgeving te creëren.

Ontdek de diverse aanpakken met betrekking tot gezondheidsverschillen, mentale en fysieke gezondheid, ouder worden en een gezonde leefomgeving in de kennisbundel.

Samen aan de slag

Het realiseren van gezonde wijken of dorpen vereist samenwerking met partners op verschillende niveaus, waaronder landelijk, regionaal, en met bewoners en initiatieven in de betreffende wijk of buurt. In het blok ‘Samen aan de slag’ van de kennisbundel staan strategieën om effectief samen te werken met bewoners en binnen specifieke gebieden.

Verken effectieve samenwerkingsmethoden en het maken van impact in de kennisbundel.

Plannen, leren en evalueren

Een systematische aanpak met een doeltreffende monitoring- en evaluatiecyclus is cruciaal voor een effectieve gebieds- of wijkaanpak, evenals voor het behalen van doelstellingen binnen GALA en gerelateerde SPUK-initiatieven. Dit draagt bij aan het overstijgen van domeinen en integraal samenwerken aan gezonde wijken. In het blok ‘Plannen, leren en evalueren’ van de kennisbundel staan verschillende modellen, werkmethoden en hulpmiddelen voor gezamenlijk leren.

Ontdek deze modellen, werkmethoden en de voordelen van 'samen leren' in de kennisbundel.

Toepasbare kennis vanuit het Preventieprogramma

De kennis in de bundel is vergaard door gemeenten, GGD’en, burgers en kennisinstellingen, die gezamenlijk brede en bruikbare kennis hebben ontwikkeld. Deze samenwerking vond plaats binnen projecten gefinancierd door het (doorlopende) Preventieprogramma, waaronder de rondes Maak ruimte voor gezondheid, Aan de slag met preventie in uw gemeente, Sociaaleconomische gezondheidsverschillen, Wonen en leven in een gezonde wijk en gemeente. Preventie omvat een breed scala aan aspecten. Het doel met onderzoek op dit gebied is om ervoor te zorgen dat iedereen zo gezond mogelijk kan leven binnen een gezonde leefomgeving. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en het aanpakken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Er wordt geïdentificeerd welke nieuwe kennis gemeenten nodig hebben, de ontwikkeling van kennis wordt gestimuleerd en de implementatie ervan wordt gefaciliteerd. Zo wil men bijdragen aan het verschaffen van de juiste tools aan gemeenten en GGD'en, zodat zij effectief aan de slag kunnen met het bevorderen van gezondheid in hun wijken of regio's. Samenwerking en kennisuitwisseling vormen hierbij cruciale elementen.

Prioriteit voor een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving staat momenteel hoog op de agenda en is van groot belang, vooral voor beleidsmakers in het fysieke en sociale domein. Dit wordt onderstreept door initiatieven zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Omgevingswet. Als financier van onderzoek verbindt men beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Op de pagina over de Gezonde leefomgeving kan men lezen hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysieke, mentale en sociale welzijn.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Geld geen voorwaarde voor ontstaan Bue Zone

4 apr om 12:08 uur

“Blue zones bestaan overal, niet alleen op de vijf bekende plekken op de wereld”, aldus professor Rudi…

Lees verder
flash_onNieuws

Maatschappelijke opbrengst van sporten en bewegen 2,76 keer hoger dan kosten

29 mrt om 08:54 uur

Investeren in sporten en bewegen loont en levert een maatschappelijke opbrengst op die 2,76 keer hoger is dan…

Lees verder
flash_onNieuws

Inschrijving Gezonde Buurt geopend

18 mrt om 10:25 uur

Ook in 2024 hebben Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG de ambitie om 15 Gezonde Buurten te ontwikkelen. …

Lees verder
descriptionArtikel

Project Klimaatadaptatie en Gezondheid biedt advies voor GGD'en

14 mrt om 14:27 uur

Hoe beperk je de gezondheidseffecten van klimaatverandering? Wat kunnen GGD-afdelingen zoals…

Lees verder
flash_onNieuws

Natuur voor elkaar organiseert online informatiebijeenkomst groene schoolpleinen

13 mrt om 08:55 uur

Bassischolen die bezig zijn met het vergroenen van hun schoolplein, of die dit juist al gedaan hebben maar nog…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder
flash_onNieuws

Meer aandacht voor sport en preventie in lokale sportakkoorden

7 feb om 14:15 uur

Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is meer aandacht voor sport en preventie aangebracht. Ook de…

Lees verder