Rli brengt advies uit over verduurzaming bedrijventerreinen

woensdag 18 oktober 2023

Foto: Shutterstock

De verduurzaming van bedrijventerreinen heeft een impuls nodig. Lange tijd waren deze terreinen een blinde vlek voor de overheid, het is tijd om hier iets aan te doen. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving in haar advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. 

De duizenden bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor onze samenleving en onze economie. Maar hoewel de beleidsmatige aandacht voor deze terreinen de afgelopen jaren is gegroeid, bleef een cruciaal aspect onderbelicht: verduurzaming.

En juist dat aspect heeft een impuls nodig, vindt de Raad. Zonder de hulp van de overheid gaat het te langzaam waardoor kansen onbenut blijven. Verduurzaming levert immers zowel de ondernemers als de samenleving meerwaarde op. 

Lange tijd kregen bedrijventerreinen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de industriële clusters (zware industrie) – relatief weinig aandacht; in het klimaatakkoord worden bedrijventerreinen bijvoorbeeld niet genoemd. Sinds kort groeit de aandacht voor bedrijventerreinen bij het Rijk, provincies en gemeenten. Echter, deze aandacht gaat voornamelijk naar de landschappelijke effecten van grootschalige distributiecentra (‘verdozing’) en de concurrentie van de ruimtevraag van bedrijventerreinen met andere ruimteclaims zoals woningbouw. Er is geen beleid gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen zelf, waarin de verschillende duurzaamheidsopgaven worden geïntegreerd.

De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december in Den Haag een bijeenkomst over het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. De centrale vraag van dit advies: “Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?” 

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Amsterdam en Rotterdam duurzaamste steden ter wereld

14 jun om 14:43 uur

In de zesde editie van de tweejaarlijkse Arcadis Sustainable Cities Index 2024 staan Amsterdam en Rotterdam…

Lees verder
flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Kijk verder dan ‘de perfecte parkeergarage’

30 mei om 08:00 uur

“Kijk verder dan de vraag uit Den Haag naar meer woningen”, stelt Noortje Jansen van Continental Car Parks. “Je…

Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsvraag aan de basis

28 mei om 08:00 uur

(Deel)mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Liesbeth Knap en Patrick van Soest, beiden…

Lees verder
descriptionArtikel

De toekomstbestendige mobiliteitsaanpak: één aanpak vanuit meerdere perspectieven

22 mei om 15:55 uur

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder