Rli brengt advies uit over verduurzaming bedrijventerreinen

woensdag 18 oktober 2023

Foto: Shutterstock

De verduurzaming van bedrijventerreinen heeft een impuls nodig. Lange tijd waren deze terreinen een blinde vlek voor de overheid, het is tijd om hier iets aan te doen. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving in haar advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. 

De duizenden bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor onze samenleving en onze economie. Maar hoewel de beleidsmatige aandacht voor deze terreinen de afgelopen jaren is gegroeid, bleef een cruciaal aspect onderbelicht: verduurzaming.

En juist dat aspect heeft een impuls nodig, vindt de Raad. Zonder de hulp van de overheid gaat het te langzaam waardoor kansen onbenut blijven. Verduurzaming levert immers zowel de ondernemers als de samenleving meerwaarde op. 

Lange tijd kregen bedrijventerreinen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de industriële clusters (zware industrie) – relatief weinig aandacht; in het klimaatakkoord worden bedrijventerreinen bijvoorbeeld niet genoemd. Sinds kort groeit de aandacht voor bedrijventerreinen bij het Rijk, provincies en gemeenten. Echter, deze aandacht gaat voornamelijk naar de landschappelijke effecten van grootschalige distributiecentra (‘verdozing’) en de concurrentie van de ruimtevraag van bedrijventerreinen met andere ruimteclaims zoals woningbouw. Er is geen beleid gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen zelf, waarin de verschillende duurzaamheidsopgaven worden geïntegreerd.

De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december in Den Haag een bijeenkomst over het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’. De centrale vraag van dit advies: “Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?” 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder
descriptionArtikel

Maartje van den Berg nieuwe, ambitieuze klimaatburgemeester van Zwolle

6 nov 2023

De klimaatburgemeesters zijn een landelijk initiatief van Rijksoverheid dat lokaal z'n beslag krijgt. In Zwolle…

Lees verder
flash_onNieuws

Energiehubs op bedrijventerreinen zorgen voor forse CO²-reductie

3 nov 2023

Uit onderzoek van Royal HanskoningDHV blijkt dat energiehubs kunnen zorgen voor vier tot zes megaton extra CO²-…

Lees verder
flash_onNieuws

Verduurzaming bedrijventerreinen valt of staat met ondersteuning overheid

2 nov 2023

Rijksoverheid moet concrete doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen en samenwerking tussen…

Lees verder
flash_onNieuws

Maatregelen tegen vol stroomnet

26 okt 2023

De uitbreiding van het elektriciteitsnet kan de vraag naar ruimte op het niet niet bijhouden. Daarom nemen het…

Lees verder
descriptionArtikel

Duurzaam en circulair: van containerbegrip naar concrete ambities in Montferland

25 okt 2023

Net als in heel Nederland moeten ook in gemeente Montferland woningen worden gebouwd. De komende jaren zullen…

Lees verder