NL Ingenieurs

VOOR EEN IMPACTVOLLE INGENIEURSBRANCHE

NLingenieurs is een branchevereniging voor advies- en ingenieursbureaus. We bundelen de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus voor meer impact op een gezonde leefomgeving. De leden zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland en veelal ook daarbuiten. Ze staan voor innovatiekracht, creativiteit en wendbaarheid en hebben een integrale visie op de inrichting van de leefomgeving.

Waar zijn we mee bezig? 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven waarin ingenieurs en ingenieursbureaus onmisbaar zijn. De zichtbaarheid van de branche is daarom van groot belang. NLingenieurs draagt zorg voor deze zichtbaarheid en verbinding binnen de ingenieursbranche, zodat de leden impact kunnen maken met hun werk. Leden dragen bijvoorbeeld bij aan nieuwe manieren van duurzaam en circulair bouwen, slimme technologieën voor de energietransitie en mobiliteitsoplossingen voor de toekomst.
NLingenieurs is een levendig netwerk waar de leden elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en de basis leggen voor waardevolle samenwerkingen. De vereniging ondersteunt dit met diverse evenementen zoals een jaarcongres, kennissessies, regiobijeenkomsten, workshops en awards. Lees meer op: www.nlingenieurs.nl of mail naar info@nlingenieurs.nl
 

Gamechangers in de Bouw & Infra

Naast innovaties en innovators zijn systeemverandering en gedragsverandering de sleutelwoorden waar we tijdens Gamechangers op mikken. Wat kunnen we doen aan de normen en regelgeving? Wie schopt daar al tegenaan en verlegt meerdere grenzen?

13e editie Duurzaam Gebouwd Congres

Het Duurzaam Gebouwd Congres laat zien hoe verschillende gemeenten aan de slag zijn met deze verduurzamingsopgave, onder andere op het vlak van het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties, zorginstellingen en woningen.