De invloed van klimaatverandering op ruimtelijk beleid

woensdag 12 juni 2024

Foto: Shutterstock

Het adviesorgaan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft het advies 'Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat' uitgebracht.

Het rapport, dat nu beschikbaar is, benadrukt de noodzaak voor Nederland om ruimtelijke beslissingen te heroverwegen in het licht van de voortschrijdende klimaatverandering.

Waterveiligheid vereist ruimte

De Rli stelt dat klimaatverandering leidt tot ruimtelijke uitdagingen, vooral met betrekking tot waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het waarborgen van zoetwatervoorziening. Er wordt aangedrongen op tijdelijke ruimtelijke keuzes om flexibiliteit te bieden voor toekomstige waterstaatkundige werken, zoals dijkversterkingen en wateropslag.

Toetsing van overheidsplannen

Alle ruimtelijke plannen en besluiten van de overheid moeten worden getoetst op hun duurzaamheid in het kader van klimaatverandering. De Rli adviseert daarnaast de oprichting van een programma om tijdig essentiële beslissingen te nemen over de toekomstige waterhuishouding van Nederland.

Meer informatie over het rapport 'Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat'

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Schone Lucht Akkoord op koers voor gezondheidswinst

2 jul om 11:52 uur

Als alle plannen voor schonere lucht worden uitgevoerd, zullen Nederlanders in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5…

Lees verder
flash_onNieuws

Wetenschappers: Verbind klimaat en biodiversiteit

25 jun om 09:34 uur

Wetenschappers en beleidsmakers bezien klimaat en biodiversiteit nu nog vaak onafhankelijk van elkaar. Dat moet…

Lees verder
descriptionArtikel

Provincie Noord-Holland dimt ledlampen voor klimaat, mens en dier

6 jun om 11:46 uur

De provincie Noord-Holland gaat ook het laatste deel van de straatverlichting voorzien van ledlampen. Bovendien…

Lees verder
flash_onNieuws

Update over gezondheidsrisico's door klimaatverandering

22 mei om 09:36 uur

De wereldwijde klimaatverandering heet ook in Nederland grote invloed. De gemiddelde temperatuur is de…

Lees verder
flash_onNieuws

Klimaatrisico's in kaart voor samenwerken aan maatregelen

17 apr om 14:47 uur

De gevolgen van klimaatverandering zijn volop in het nieuws en vragen om actie. Steeds meer organisaties…

Lees verder
flash_onNieuws

Ruimtelijk afwegingskader voor klimaatadaptieve omgeving gepubliceerd

16 apr om 13:26 uur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het definitieve ruimtelijk afwegingskader voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Stelling: Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm noodzaak

15 apr om 10:15 uur

Straatbeeld vroeg vijf specialisten wat zij van een algemene groennorm vinden, is het noodzakelijk voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoe pakken we funderingsschade goed aan?

4 mrt om 08:55 uur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken…

Lees verder