Je bent hier: Home | Netwerken | Natuurinclusieve omgeving

Natuurinclusieve omgeving

Netwerk Natuurinclusieve omgeving

Impact en integratie door levend groen
Groen, en vooral levend groen, helpt ons gezonder te leven, de biodiversiteit te verbeteren en klimaatdoelstellingen te halen. Toch zien we nog maar weinig (openbare) ruimtes en gebouwen die écht natuurinclusief zijn. Er valt nog een wereld te winnen met de juiste kennis, ambitie en een portie lef. Het netwerk natuurinclusieve omgeving zet zich in om de juiste vakgebieden om tafel te krijgen om van natuurinclusief het nieuwe normaal te maken. We communiceren de juiste kennis, verbinden relevante partijen en activeren hen om nu aan de slag te gaan met groen.

Voor wie
We verbiinden markt, kennis, overheid en gebruikers in ons netwerk, waaronder:

  • Overheden, groot en klein, met de ambitie en doelstelling om stad en omgeving leefbaarder en klimaatbestendiger te maken.
  • Innovators, specialisten en kennisdragers die de noodzakelijke transitie kunnen meehelpen vormgeven.
  • Ontwerpers, architecten en adviesbureaus met de know-how om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
  • Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties die aantrekkelijke en leefbare omgevingen willen neerzetten op (kosten)efficiënte wijze.

Met wie
Een gevarieerd gezelschap vormt de basis van ons netwerk. De kracht zit hem in de mengeling van vakgebieden, van waaruit actief wordt meegedacht om het netwerk in te vullen. Mensen als: Kim van der Leest (concept-ontwikkelaar en innovator), Mieke Latijnhouwers (BTL), Arnout Kruijshaar (gemeente Zoetermeer), Fhreja Deckers (landschapsarchitect) en Chris van Diemen en Jim Groot (Green City Watch).

Sluit je aan bij ons netwerk
Wil je je aansluiten bij het Biind netwerk Natuurinclusieve omgeving? Dat kan op twee manieren:

  1. Meld je aan voor de maandelijkse update en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van het netwerk.
  2. Word lid en doe actief mee, bezoek de netwerkbijeenkomsten, ontvang korting op de Verbiindingsdag, praat via de Raad van Advies mee over de koers en inhoud, enzovoort.
/4347358/BI_1200x100_pagewide

Nieuws uit het netwerk