Bestel het hbo-leerboek Slimme en Gezonde Stad

donderdag 13 juni 2019
timer 5 min
Bestel het hbo-leerboek Slimme en Gezonde Stad

In vier jaar tijd hebben zes pilotsteden en het ministerie van IenW kennis, inzichten en praktijkervaring opgedaan in het thema gezonde verstedelijking. Deze kennis is nu gebundeld in een lesboek.

Het programma is dan wel beëindigd, maar het thema gezonde verstedelijking is actueler dan ooit, zegt Evelyn Hijink, senior beleidsadviseur bij IenW voor het Programma Slimme en Gezonde Stad. “Steden verdichten in een hoog tempo, de ruimte is schaars, de luchtkwaliteit staat onder druk en de bereikbaarheid is een punt van zorg.”

Hijink: “Met dit boek willen we de opbrengsten van het programma nalaten aan de nieuwe, jonge professionals en aan andere geïnteresseerden. Het is een kroon op ons werk, ook omdat je ziet dat het thema alleen maar actueler en belangrijker wordt.” Het boek biedt nieuwe kennis voor studenten, maar kan ook dienen als checklist voor professionals: ‘Ben ik bij op dit thema?’ Hijink: “Het is in principe een naslagwerk voor hbo en ook voor mbo-studenten, ter voorbereiding op hun stage of ter oriëntatie op hun studiekeuze.”  

Eenzaamheid en beplanting

“Kernboodschap van het boek is dat je integraal naar de ontwikkeling van een stad moet kijken”,  vervolgt Hijink, “Vanuit alle thema’s en dat betekent dus ook actief de samenwerking zoeken met de andere beleidsafdelingen. Want thema’s als gezondheid, eenzaamheid, veiligheid en de juiste beplanting, hebben bijvoorbeeld wel degelijk een relatie, al zou je dat in eerste instantie misschien niet zeggen.”    

De lezer vindt in vijf hoofdstukken beleidsaspecten, inzetbare methodieken en praktijkvoorbeelden van gezonde verstedelijking. De hoofstukken zijn: Hoe slim en gezond is de stad?, De gezonde stad, Het groene kapitaal, Ontmoetingsplekken: broedplaatsen voor burgerinitiatief en Duurzame mobiliteit.

Samen met de hogescholen

Het idee voor het boek ontstond bij de afronding van het programma Slimme en Gezonde Stad en door de samenwerking van het ministerie met enkele hogescholen.  Hijink: “Frans van den Goorbergh van Hogeschool van Hall Larenstein, Ingrid Bakker van Hogeschool Windesheim, Fred Sanders van de TU Delft en Bas Hilckmann van de De Haagse Hogeschool raakten enthousiast voor  het idee en al snel werd een redactieteam gevormd. Na een aantal vergaderingen lag er een concept voor het leerboek en voor de hoofdstukindeling.”

Naast dit lesboek zijn op www.slimmeengezondestad.nl onder ‘Publicaties’ alle kennis- en ervaringsproducten te vinden die het programma heeft opgeleverd, samen met de zes pilotsteden, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Eindhoven. Ook is er nog een actieve LinkedIn-groep.   

Transformatie

Beoogd doel van het programma, dat liep van 2015-2018, was: ‘Iedere gemeente neemt de Slimme en Gezonde Stad als uitgangspunt voor beleid en uitvoering’. Is dit doel bereikt? Hijink: “Een stad is nooit af en je doel dus ook nooit bereikt en dat is maar goed ook. Steden transformeren op een indrukwekkende wijze. Je ziet dat de gemeenten steeds integraler naar hun opgaven kijken. En die aanpak blijft aandacht vragen, dat geldt overigens ook voor het Rijk.  Zaak is nu om ook de wijken die wat achter blijven aandacht te geven. En, belangrijk, blijven waken dat in de opdrachtverlening de duurzaamheidsopgaven niet sneuvelen uit kostenoverwegingen of haast. De enorme verdichtingsopgaven zijn urgent; dan is het des te urgenter niet overhaast bouwbesluiten te nemen en zorgvuldig de zaken blijven afwegen en integraal te werk gaan, ook al kost dat meer tijd. Haastige spoed...“  

Het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen (19,95 excl BTW en verzendkosten, vul hiervoor onderstaand formulier in) of gratis te downloaden.

 

 
 

Bestelformulier boek Slimme en Gezonde Stad

 

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.