Mobycon b.v.

Slimme mobiliteitsoplossingen maken ons minder afhankelijk van de auto

Altijd in beweging

Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

 

 

Integrale en flexibele benadering

In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

 

 

 

 

Visie

 

 

 

 

Alternatieven wanneer mogelijk

Mobycon wil de samenleving minder afhankelijk van de auto maken. Als auto's een minder dominante plek innemen, ontstaat er meer ruimte voor alternatieve vervoersmiddelen, aangenaam verblijven en natuur. Slim leven en slim reizen, daar zetten we op in. We kijken daarbij goed naar de reis van deur tot deur en naar het gedrag en de behoeften van reizigers. Op het moment dat iedereen denkt: 'de auto wanneer nodig, alternatieven waar mogelijk', is de missie van Mobycon geslaagd.

 

 

Postadres

Postbus 2873
2601 CW DELFT
Nederland

Contactgegevens

T. 015-2147899
E. info@mobycon.nl
Contactpersoon Irene Janssens
Contactpersoon Hélène van Heijningen
Contactpersoon Jan Bakker
Contactpersoon Babet Hendriks

Artikelen, evenementen & downloads van Mobycon b.v.