Babet Hendriks

Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes kunnen beïnvloeden, houdt Babet bezig. Ze laat zich inspireren door de ruimte om haar heen en werkt aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen. Ze werkt vooral aan het brede spectrum van de fiets maar ook trajecten als het ontwikkelen van mobiliteitsvisies en -plannen houden haar bezig. Hierbij heeft ze speciaal oog voor de wijze waarop er met stakeholders wordt omgegaan en verzorgt ze de uitvoering van participatieve trajecten.

bhendriks

Contactgegevens

Organisatie
Functie
Adviseur Mobiliteit