Hoe maken we het verschil met natuurinclusief bouwen?

maandag 18 februari 2019
timer 4 min
Hoe maken we het verschil met natuurinclusief bouwen?

Groen is essentieel voor een leefbare stad. Maar hoe maken we mensen ervan bewust dat natuurinclusief bouwen bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier?

We kunnen er niet meer omheen, groen is essentieel voor een leefbare stad. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Maar hoe maken we iedereen hier bewust van? Het programma DuurzaamDoor bundelt professionals uit diverse hoeken van het werkveld om gehoor te geven aan deze vraag met een Community of Practice (CoP).

Aan de tekentafel

Op 12 februari verzamelden gemeenten, provincies, natuurorganisaties, ontwerpers en bouwbedrijven zich bij Het Overzicht in Zwolle. Hun doel: de transitie naar natuurinclusief bouwen te stimuleren door gezamenlijk knelpunten te identificeren en middels de bundeling van expertises tot concrete oplossingen te komen. Kortom: hier worden stappen gezet. 

Steeds meer organisaties zien namelijk het nut in van natuurinclusief bouwen. In 2050 leeft 75 procent van de bevolking in steden en gezien diverse onderzoeken de noodzaak van natuur voor een gezonde levensstijl bewijzen, is een combinatie van stad en groen onvermijdelijk. Toch blijft een grootschalige overgang uit. Het ontbreken van kennis blijkt hier de grootste factor in te zijn. 

Gehoord van deelnemers: ‘Elke keer als groen wordt voorgesteld, wordt het gezien als iets extra’s dat moet worden beheerd’

Een van de aanwezige provincies beaamde dit. Vanuit haar programma om duurzaam bouwen als nieuwe standaard te vestigen bleek dat er wel draagvlak is, want groen is goed voor mens en dier, maar dat beleid ontbreekt. Zonder handvatten om mee aan de slag te gaan, heerst er teveel onduidelijkheid (en dus de kans op risico’s) om natuurinclusief bouwen op te pakken. Om dit bij de kern aan te pakken, moet het hokjesdenken worden doorbroken. Oftewel: hoe kom je binnen bij mensen die aan de tekentafel zitten?

Rode draad

De deelnemers gingen in groepen uiteen om de meest prangende vragen te behandelen. Hoewel de vraagstukken varieerde van nieuwe verdienmodellen tot natuurinclusieve gebiedstransformatie, was er één kwestie die telkens terugkeerde: hoe maak je (potentiële) betrokkenen enthousiast over jouw visie? Het antwoord op deze vraag was niet gemakkelijk te vinden. De een zocht hem in een financiële prikkel, terwijl de ander juist heil zocht in het creëren van publiek draagvlak. “Als die er is, volgt de rest vanzelf. Dan maakt de financiële kant vaak niet meer uit,” werd gehoord. 

Een consensus werd gevonden in het koppelen van eigen ambitie en motivatie met die van de ander. Concreet: “Spreek niet uit waar jíj mee bezig bent, maar vraag wat de ander doet. Wat is zijn verhaal en kun jij daarmee een link leggen naar natuurinclusief bouwen? Maak hem mede-eigenaar van het idee, dan kom je hem tegemoet in zijn drive.”

Gehoord in het publiek: ‘Er wordt veel nagedacht over verdienmodellen, maar we hebben het nooit over degenen voor wie het is.’

Natuurlijk hangt de kwestie niet enkel op enthousiasme. De deelnemers signaleerden een overkoepelend probleem: de urgentie voor de natuur ontbreekt. Oplossingen vond men op diverse vlakken, bijvoorbeeld door branding toe te passen: “Natuur is grensoverschijdend, dus claim ruimte in je gesprekken en markeer je gebied. Anders ben je jouw invloed kwijt.” Een aanvulling daarop is dat natuurinclusiviteit altijd meelift op andere behoeftes voor de stad, dus probeer het onderdeel van de opgave te maken. 

Smaakt naar meer

De bijeenkomst sloot af met een goede sfeer, een die smaakte naar meer. De deelnemers voelden zich gedreven om partijen aan hen te verbinden, waar vooral kansen liggen bij waterschappen, provincies en verzekeraars. Ook bleek dat er al veel goede voorbeelden van natuurinclusief bouwen en groenbeheer zijn. De truc is die te bundelen en onder de aandacht te krijgen bij besluitmakers. Deelnemers zagen dat positief in: “Je voelt in de samenleving dat het aan het ontstaan is.”

Werken naar een integrale visie waarin natuur als standaard geldt, is een doel van deze Community of Practice. We lijken daar een stapje dichterbij te zijn gekomen. In april is de volgende CoP-bijeenkomst bij Ballast Nedam Development, waarbij de focus weer ligt op het verbinden van groen aan rood en grijs. Hoe? Door elkaars wereld beter te leren kennen, door kennis en ervaring te delen en een beweging in gang te zetten.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Bouw natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park van start

23 mrt om 08:06 uur

Op Schiphol Trade Park is onlangs gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Rapid Logistics.…

Lees verder
descriptionArtikel

Natuur voor Elkaar: nog lang niet klaar om te stoppen

13 feb om 10:41 uurtimer3 min
Mens en natuur verbinden. Dat is, heel kort gezegd, de missie van het programma Natuur voor Elkaar van de…
Lees verder
Dick Oosthoek Groenkeur
descriptionArtikel

Vergroenen moet je goed doen!

7 feb om 09:31 uurtimer3 min
Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben vergaande ambities op het gebied van vergroenen en natuurinclusief bouwen…
Lees verder
descriptionArtikel

Van een groene ambitie naar hoogwaardige natuur in en om de stad

2 feb om 09:36 uurtimer3 min
De EU en de Nederlandse overheid streven naar voldoende groen in en om steden. Op verzoek van de ministeries van…
Lees verder
descriptionArtikel

De meerwaarde van natuurinclusief bouwen

23 jan om 13:12 uurtimer3 min
Ja, natuurinclusief bouwen is beter voor de biodiversiteit. Lang niet iedereen weet echter precies wat dat is. Of…
Lees verder
Common-Woods-Amersfoort
filter_listLongread

Groen is goed, maar wie gaat dat betalen?

18 jan om 14:03 uur
De opvatting dat een groene leefomgeving goed is voor ons welzijn wordt steeds breder gedragen. Maar de vraag wat…
Lees verder
descriptionArtikel

Biobased bouwen begint met samenwerking

10 jan om 11:48 uurtimer3 min
Wat zijn de mogelijkheden voor biobased bouwen in een economie die in de toekomst steeds minder lineair en steeds…
Lees verder
descriptionArtikel

Water en bodem gaan een grotere rol spelen bij het maken van ruimtelijke keuzes

5 dec 2022 timer3 min
Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Daarom wil het…
Lees verder