Mensen met beperking te weinig betrokken bij inclusief sporten en bewegen

maandag 4 april 2022
Handbike

Foto: Shutterstock

Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en bewegen voor deze groep. Dat blijkt uit monitoronderzoek van het Mulier Instituut.

Organisaties in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport onderkennen dat zij nog te weinig kennis hebben van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Zij vinden het belangrijk om meer ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het streven naar een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Behoefte aan meer afstemming

Dit landschap is, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, redelijk afgebakend. Organisaties (her)kennen elkaar en zijn deels van elkaar afhankelijk in het streven naar eigen en gezamenlijke doelen. Tegelijk hebben partijen in het netwerk behoefte aan meer afstemming, betere samenwerking en een heldere taak- en rolverdeling en verdeling van middelen.

Principes van inclusie

Volgens betrokkenen in het landschap moet inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking aan de volgende principes voldoen:

 • gelijke kansen/gelijkwaardigheid;
 • volledig participeren (erbij horen, welkom zijn, meedoen);
 • (erkenning van) autonomie en onafhankelijkheid (vrije keuze);
 • (actieve) betrokkenheid (sociale rollen en posities);
 • toegankelijkheid/zonder drempels;
 • erkennen en waarderen van diversiteit, normaliseren van beperkingen.
 • Randvoorwaarden voor inclusie

Voor een inclusieve sport- en beweegomgeving voor mensen met een beperking gelden volgens betrokkenen de volgende randvoorwaarden:

 • toegankelijkheid (fysiek, sociaal, praktisch);
 • aanbod (kwalitatief goed);
 • deskundig kader.

En qua rollen van betrokkenen in het landschap:

 • samenwerking (in een netwerkstructuur);
 • bewustwording bij organisaties over (het belang van) inclusief sporten bewegen;
 • betrokkenheid van mensen met een beperking bij de organisatie van sport en bewegen.

Monitoronderzoek

Voor deze monitor zijn interviews gehouden met vijftien experts uit het ‘landschap’, is deskresearch uitgevoerd. Daarnaast zijn online peilingen uitgevoerd onder vertegenwoordigers van gemeenten, sportbonden, sportverenigingen, buurtsportcoaches en regiocoaches aangepast sporten, de algemene bevolking en actieve mensen met een beperking. De monitor is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS.

Bron: Mulier Instituut


Meer lezen over inclusief sporten en bewegen? Lees het artikel over de Inclusieve Beweegvriendelijke Leefomgeving in Biind Magazine

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

nfc2023 sessievoorstel
flash_onNieuws

Nationaal Fietscongres 2023: Dien je sessievoorstel in

27 jan om 08:00 uur

Op 21 en 22 juni zijn we te gast in de gemeente Rheden voor het Nationaal Fietscongres. Het thema dat dit jaar…

Lees verder
descriptionArtikel

Van trend naar volwassen beweging

16 jan om 11:31 uurtimer3 min
Voor ecologen zijn het drukke tijden. Steeds vaker worden ze betrokken bij projecten in de fysieke leefomgeving.…
Lees verder
descriptionArtikel

'Bouw in de Buurt', wat zijn de toekomstplannen?

1 nov 2022 timer3 min
De bouw van nieuwe woningen wordt door het College van Rijksadviseurs gezien als een handvat voor maatschappelijke…
Lees verder
descriptionArtikel

Op zoek naar een rechtvaardige stad

7 sep 2022
Het thema van de rechtvaardige stad leeft in Nederland; menig discussie over stedelijke ontwikkeling staat in het…
Lees verder
Elektrische fiets
person_outlineBlog

Fietsen op de e-bike: waar is het goed voor?

6 sep 2022
Scholieren die in plaats van met de normale fiets met de elektrische fiets naar school toe gaan maken daarmee geen…
Lees verder
Speeltuin
flash_onNieuws

65 procent gemeenten heeft beleid voor buitenspelen

31 aug 2022
De meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft beleid voor buitenspelen. Bij een kwart van de gemeenten maakt…
Lees verder
Scooters op oprit
person_outlineBlog

Samenwerken aan een toegankelijke openbare ruimte

3 aug 2022
Om tot daadwerkelijke toegankelijkheid te komen, zou vanaf het allereerste moment van het ontwerp van de openbare…
Lees verder
op de fiets naar school
descriptionArtikel

Kinderen lopend of op de fiets naar school? Zo krijg je dat voor elkaar.

29 jul 2022
Een beweegvriendelijke leefomgeving kan kinderen én hun ouders stimuleren lopend of op de fiets naar school te…
Lees verder