Mensen met beperking te weinig betrokken bij inclusief sporten en bewegen

maandag 4 april 2022
Handbike

Foto: Shutterstock

Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en bewegen voor deze groep. Dat blijkt uit monitoronderzoek van het Mulier Instituut.

Organisaties in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport onderkennen dat zij nog te weinig kennis hebben van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Zij vinden het belangrijk om meer ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het streven naar een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Behoefte aan meer afstemming

Dit landschap is, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, redelijk afgebakend. Organisaties (her)kennen elkaar en zijn deels van elkaar afhankelijk in het streven naar eigen en gezamenlijke doelen. Tegelijk hebben partijen in het netwerk behoefte aan meer afstemming, betere samenwerking en een heldere taak- en rolverdeling en verdeling van middelen.

Principes van inclusie

Volgens betrokkenen in het landschap moet inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking aan de volgende principes voldoen:

 • gelijke kansen/gelijkwaardigheid;
 • volledig participeren (erbij horen, welkom zijn, meedoen);
 • (erkenning van) autonomie en onafhankelijkheid (vrije keuze);
 • (actieve) betrokkenheid (sociale rollen en posities);
 • toegankelijkheid/zonder drempels;
 • erkennen en waarderen van diversiteit, normaliseren van beperkingen.
 • Randvoorwaarden voor inclusie

Voor een inclusieve sport- en beweegomgeving voor mensen met een beperking gelden volgens betrokkenen de volgende randvoorwaarden:

 • toegankelijkheid (fysiek, sociaal, praktisch);
 • aanbod (kwalitatief goed);
 • deskundig kader.

En qua rollen van betrokkenen in het landschap:

 • samenwerking (in een netwerkstructuur);
 • bewustwording bij organisaties over (het belang van) inclusief sporten bewegen;
 • betrokkenheid van mensen met een beperking bij de organisatie van sport en bewegen.

Monitoronderzoek

Voor deze monitor zijn interviews gehouden met vijftien experts uit het ‘landschap’, is deskresearch uitgevoerd. Daarnaast zijn online peilingen uitgevoerd onder vertegenwoordigers van gemeenten, sportbonden, sportverenigingen, buurtsportcoaches en regiocoaches aangepast sporten, de algemene bevolking en actieve mensen met een beperking. De monitor is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS.

Bron: Mulier Instituut


Meer lezen over inclusief sporten en bewegen? Lees het artikel over de Inclusieve Beweegvriendelijke Leefomgeving in Biind Magazine

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

De voetganger: een zaak van mobiliteit en ruimte

22 sep om 10:22 uur

Lopen, wandelen, de voetganger. Er is veel om te doen de laatste jaren. Maar terwijl het beleid voor dit…

Lees verder
descriptionArtikel

CBS: 4 op 10 volwassenen bewegen voldoende

12 sep om 17:07 uur

44 procent van de Nederlandse volwassenen beweegt voldoende, gemeten naar de Beweegrichtlijnen van de…

Lees verder
person_outlineBlog

Geef slechte bereikbaarheid ‘een stem’ en houdt niet altijd vast aan de one-size-fits-all-oplossing

24 aug om 08:00 uur

Wegen worden aangelegd om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Dat klinkt ideaal en eerlijk, maar is dat in…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoe digitalisering vervoersarmoede kan vergroten

21 aug om 14:41 uur

Bepaalde doelgroepen ervaren digitalisering als een drempel. Met EU-financiering werd in de periode 2020 tot en…

Lees verder
descriptionArtikel

Studie toont aan: hoe meer je loopt, hoe langer je leeft

14 aug om 14:41 uur

Het risico op vroegtijdig overlijden neemt al af bij 3967 stappen per dag. Dat blijkt uit de grootste studie…

Lees verder
descriptionArtikel

Fysieke toegankelijkheid in ov steeds beter op orde

8 aug om 09:22 uur

Het openbaar vervoer in Nederland is lang niet altijd toegankelijk voor iedereen en het Bestuursakkoord…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Maatschappelijke impact toegankelijke stations onbetaalbaar’

28 jul om 09:42 uur

Bram ’t Mannetje was acht jaar lang programmamanager Toegankelijkheid bij ProRail. In die rol was hij…

Lees verder
descriptionArtikel

Objectief oordeel over toegankelijkheid met Quick Scan

13 jul om 08:48 uur

Een inclusieve samenleving is iets wat met name in het sociaal domein een thema is. Terwijl een toegankelijke…

Lees verder