Groningen stemt in met Regionale Klimaatadaptatie Strategie

woensdag 16 maart 2022
Groningen

Foto: Shutterstock

Overheid, waterschappen en waterbedrijven in Noord-Drenthe en Groningen gaan samen aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten.

In de strategie wordt onder meer gesproken over het vasthouden en tijdelijk opslaan van regenwater en het bestrijden van hitte. Ook mogelijkheden om functies te combineren zijn belangrijk, bijvoorbeeld door een zonneakker met een waterberging aan te leggen of biodiversiteit te stimuleren, door meer groen in stedelijk gebied mogelijk te maken. Verder is er aandacht voor onderwerpen als onderzoek naar de betekenis van droogte voor stedelijk gebied, afspraken over klimaatbestendige nieuwbouw, en het vergroten van de bewustwording onder inwoners, over hoe zuinig om te gaan met water en te leven met klimaatveranderingen. 

Risico's en kwetsbaarheden

De betrokken organisaties hebben de risico’s en kwetsbaarheden op een rij gezet. Uit verschillende testen blijkt dat de Gronings-Noord-Drentse regio gevoelig is voor de effecten van hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Zo zien we bijvoorbeeld in stedelijk gebied en op de hogere zandgronden gevoeligheid voor hitte en droogte, wat onder meer gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen. In de laaggelegen gebieden zien we met name gevolgen voor wonen en werken, bij hevige neerslag, met bijbehorend overstromingsgevaar. De risico's en kwetsbaarheden zijn geanalyseerd en besproken. Op basis daarvan is deze strategie bepaald.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

De Regionale Klimaatadaptatie Strategie is de regionale invulling van het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (2018), dat als doel heeft Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. Met verschillende organisaties wordt vervolgens het gesprek gevoerd om er nadere invulling aan te geven en tot projecten te komen die leiden tot een regionale uitvoeringsagenda. In de werkregio is € 13,1 miljoen uit het landelijke fonds Impulsregeling klimaatadaptatie beschikbaar voor maatregelen.  

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Saxion schoolplein
descriptionArtikel

Klimaatbestendig en biodivers schoolplein voor Saxion Hogeschool

22 jul om 12:07 uur
Het stenige en warme plein bij het hoofdgebouw van Saxion Hogeschool in Enschede wordt in het voorjaar van 2023…
Lees verder
Zwolle
flash_onNieuws

EU-Missie ‘Aanpassing aan de klimaatverandering’: deze steden doen mee

21 jun om 13:50 uur
118 steden en regio's doen mee aan de EU-missie 'Aanpassing aan de klimaatverandering'. Zwolle, Rotterdam,…
Lees verder
descriptionArtikel

Steden hebben baat bij lokaal hitteplan en hitteregisseur

13 jun om 15:42 uur
Om kwetsbare stadsbewoners te beschermen tegen hitte zou elke stad een lokaal hitteplan moeten maken en een…
Lees verder
Droogte
flash_onNieuws

Drie keer zo vaak extreme droogte bij klimaatverandering

10 mei om 08:00 uur
Hoe beïnvloedt droogte de beschikbaarheid van zoet water in Nederland. En wat betekent dat voor de belangrijke…
Lees verder
Spelen met water
flash_onNieuws

4 miljoen voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid

11 apr om 13:07 uur
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee grote onderzoeksconsortia geselecteerd…
Lees verder
nieuwe huizen bouwen
flash_onNieuws

Waterschap: 'Maak klimaatbestendige keuzes bij woningbouw'

31 mrt om 08:00 uur
Tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. In de planning van dit monsterproject is volgens…
Lees verder
flash_onNieuws

Haags Hitteplan tegen zomerse gezondheidsrisico’s

22 mrt om 19:10 uur
Om vooral kwetsbare inwoners beter te beschermen tegen hitte-gerelateerde gezondheidsrisico’s heeft de gemeente…
Lees verder
Nieuwbouw
descriptionArtikel

Hitte voorkomen in nieuwbouw

15 mrt om 08:00 uur
Wat kunnen we doen in de omgeving van nieuwbouwwoningen om hitte te verminderen? De ‘Bureaustudie rondom de…
Lees verder