Van trend naar volwassen beweging

maandag 16 januari 2023
timer 3 min

Martijn van der Neut

Voor ecologen zijn het drukke tijden. Steeds vaker worden ze betrokken bij projecten in de fysieke leefomgeving. En hoewel er nog veel beter kan, gaat het echt de goede kant op, vindt Martijn van der Neut van Ecoresult. “Het balletje begint te rollen.”

Van der Neut werkt sinds vijf jaar voor Ecoresult en merkt dat in die tijd de aandacht voor natuurinclusief bouwen sterk is toegenomen. “Vijf jaar geleden stond het onderwerp nog in de kinderschoenen, maar er komt steeds meer aandacht voor. Daar spelen wij op in door er in onze onderzoeken en adviezen ook meer aandacht aan te geven. Bovendien zorgen we ervoor op dit thema zichtbaar te zijn, zowel online als bij evenementen.” Van der Neut houdt zich  vooral bezig met SNL-monitoring en advisering rond projecten in de fysieke leefomgeving. Hij merkt dat het algemene kennisniveau bij opdrachtgevers wisselt. “Sommigen hebben er echt al wel verstand van, bij anderen is het bewustzijn rond natuurinclusief bouwen er nog niet. Dan komen ze alleen bij ons om te kunnen voldoen aan de Wet natuurbescherming.” 

Projecten waar Van der Neut bij betrokken is lopen uiteen van de realisatie van nieuwe gebouwen tot herinrichtingen en de ontwikkeling van hele nieuwe wijken. “Stel dat ik wordt gevraagd de adviseren bij een nieuwe buurt, dan schuif ik als eerste aan bij een oriëntatie-overleg met het projectteam. Daar hoor ik was de plannen zijn en kan ik een inschatting maken van de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. Vervolgens ga ik op de locatie zelf kijken. Ik kan dan zien welke structuren er al liggen die ik kan versterken of handhaven. Dat onderzoek combineer ik met een literatuurstudie. Ik zoek op welke soorten er in het gebied leven én welke ambities er zijn in het beleid van gemeente en provincie. Misschien is er wel een bepaalde doelsoort die geholpen moet worden.” De bevindingen uit het onderzoek verwerkt Van der Neut in het ontwerp. “Helaas wordt de ecoloog niet altijd vanaf het begin betrokken en zijn de mogelijkheden in het ontwerp beperkt. Gelukkig wordt onze rol steeds belangrijker.” 

Gezien het feit dat er nog niet zo heel veel natuurinclusieve projecten zijn opgeleverd kan Van der Neut nog niet echt uitspraken doen over de behaalde resultaten. Bovendien zijn de resultaten deels afhankelijk van hoe een locatie wordt beheerd en onderhouden na oplevering. “We besteden in ons plan altijd een hoofdstuk aan beheer. Toch vrees ik dat er niet altijd gemonitord gaat worden en dat dus niet duidelijk wordt wat de resultaten zijn. Wellicht dat we dit zelf ook gaan aanbieden, dat zou mooi zijn.” 

Het is duidelijk, hier spreekt iemand met hart voor natuurinclusief bouwen. Wat zou de eerste actie zijn mocht Van der Neut het zelf voor het zeggen hebben? “Ik zou natuurinclusief bouwen verplicht maken en opnemen in het Bouwbesluit. Dat zou de zaak veel helpen. Op dit moment is veel gericht op behoud en wil men vooral voldoen aan de Wet natuurbescherming. Sommige mensen zeggen dat vaste regels de creativiteit in de weg zouden staan. Zou kunnen, maar dat weegt niet op tegen de plus die je behaalt door in elk project natuurinclusief bouwen verplicht te stellen.” 

Overigens is Van der Neut niet negatief gestemd. “In sommige gemeenten is natuurinclusief bouwen al verplicht. Bovendien heeft minister Hugo de Jonge goede plannen. Er is kortom een goede beweging gaande. We gaan van trend naar volwassen beweging. Het balletje begint te rollen.” 


Logo Ecoresult

Ecoresult is partner van Congres Natuurlijk.  

Sinds 2007 levert ecologisch adviesbureau Ecoresult deskundig ecologisch onderzoek en ecologisch advies. Ecoresult is een ecologisch bureau voor overheden, bedrijven en particulieren. 

Kijk voor meer informatie op https://ecoresult.nl  


 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

'Bouw in de Buurt', wat zijn de toekomstplannen?

1 nov 2022 timer3 min
De bouw van nieuwe woningen wordt door het College van Rijksadviseurs gezien als een handvat voor maatschappelijke…
Lees verder
descriptionArtikel

Op zoek naar een rechtvaardige stad

7 sep 2022
Het thema van de rechtvaardige stad leeft in Nederland; menig discussie over stedelijke ontwikkeling staat in het…
Lees verder
Scooters op oprit
person_outlineBlog

Samenwerken aan een toegankelijke openbare ruimte

3 aug 2022
Om tot daadwerkelijke toegankelijkheid te komen, zou vanaf het allereerste moment van het ontwerp van de openbare…
Lees verder
Inlusief vervoer
filter_listLongread

Samenwerken aan een inclusief mobiliteitssysteem

11 mei 2022
Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een fysieke of mentale beperking. Deze mensen krijgen niet altijd de…
Lees verder
Autobezit
filter_listLongread

Ook sociale bereikbaarheid kun je in kaart brengen

4 mei 2022
Hoe sociale aspecten een nieuw licht werpen op bereikbaarheid.
Lees verder
Rollator
descriptionArtikel

We moeten meer verlangen van onze woonomgeving om het inclusief te maken

8 apr 2022
Nu we de Covid-pandemie in Nederland langzaam verlaten vroeg ik mij af hoe we onze steden zouden intekenen als we…
Lees verder
Vondelpark
filter_listLongread

We willen allemaal meedoen, toch?

6 apr 2022
Ambities op het gebied van een inclusieve leefomgeving zijn er volop, maar waarom gaat het dan toch vaak fout in…
Lees verder
Handbike
flash_onNieuws

Mensen met beperking te weinig betrokken bij inclusief sporten en bewegen

4 apr 2022
Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en…
Lees verder