Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

vrijdag 29 maart 2024

Foto: Shutterstock

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte gemaakt voor ontmoeten en spelen, groen, fietsenrekken, verkeersveiligere stoepen en straten.

Tot eind 2025 is de afspraak om 7.000 tot 10.000 parkeervakken anders in te richten. Tot nu toe staat de teller op 7.108 opgeheven parkeervakken: dat is een ruimte ter grootte van 21 voetbalvelden, wat groter is dan het Museumplein. Het minimale doel is hiermee gehaald, maar de bedoeling is om in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nog meer op te heffen. De druk op de openbare ruimte neemt namelijk verder toe, omdat het aantal inwoners, werknemers en bezoekers in de stad toeneemt. Al deze mensen maken gebruik van dezelfde ruimte om bijvoorbeeld een terrasje te pakken, buiten te spelen, te sporten, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Meer verkeer

Meer mensen betekent ook meer verplaatsingen door de stad: het verkeer neemt toe. Met het oog op verkeersveiligheid worden stoepen, fietspaden en fietsstraten breder gemaakt – wat ruimte inneemt. Ook is er extra ruimte nodig voor het deelvervoer, nieuwe woningen en de maatregelen voor de klimaatcrisis en de energietransitie.

Goed met schaarse ruimte omgaan

De druk op de ruimte in de stad is enorm groot, wat betekent dat er goed met de schaarse ruimte om moet worden gesprongen. Daarom krijgen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een stem in het gebruik van de openbare ruimte. De stadsdelen overleggen continu met de betrokkenen over de invulling van de vrijgekomen plekken.

Parkeerdruk niet toegenomen

Voor eind 2025 is het streven om ongeveer 10.000 opgeheven parkeervakken te realiseren. Daarvoor moet eerst getoetst worden of dit aantal haalbaar is qua parkeerdruk. Als de parkeerdruk te groot is, blijven de parkeerplekken. Gebleken is dat de opgeheven parkeervakken in geen enkel stadsdeel hebben gezorgd voor een duidelijk toegenomen parkeerdruk.

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Toekomstbestendig kantorenpark Rijnsweerd Utrecht

12 jul om 12:26 uur

Kantorenpark Rijnsweerd wil zich ontwikkelen tot een park waar óók gewerkt kan worden. Waar werk onderdeel…

Lees verder
flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Kijk verder dan ‘de perfecte parkeergarage’

30 mei om 08:00 uur

“Kijk verder dan de vraag uit Den Haag naar meer woningen”, stelt Noortje Jansen van Continental Car Parks. “Je…

Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsvraag aan de basis

28 mei om 08:00 uur

(Deel)mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Liesbeth Knap en Patrick van Soest, beiden…

Lees verder
descriptionArtikel

De toekomstbestendige mobiliteitsaanpak: één aanpak vanuit meerdere perspectieven

22 mei om 15:55 uur

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder