Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

vrijdag 29 maart 2024

Foto: Shutterstock

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte gemaakt voor ontmoeten en spelen, groen, fietsenrekken, verkeersveiligere stoepen en straten.

Tot eind 2025 is de afspraak om 7.000 tot 10.000 parkeervakken anders in te richten. Tot nu toe staat de teller op 7.108 opgeheven parkeervakken: dat is een ruimte ter grootte van 21 voetbalvelden, wat groter is dan het Museumplein. Het minimale doel is hiermee gehaald, maar de bedoeling is om in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nog meer op te heffen. De druk op de openbare ruimte neemt namelijk verder toe, omdat het aantal inwoners, werknemers en bezoekers in de stad toeneemt. Al deze mensen maken gebruik van dezelfde ruimte om bijvoorbeeld een terrasje te pakken, buiten te spelen, te sporten, te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Meer verkeer

Meer mensen betekent ook meer verplaatsingen door de stad: het verkeer neemt toe. Met het oog op verkeersveiligheid worden stoepen, fietspaden en fietsstraten breder gemaakt – wat ruimte inneemt. Ook is er extra ruimte nodig voor het deelvervoer, nieuwe woningen en de maatregelen voor de klimaatcrisis en de energietransitie.

Goed met schaarse ruimte omgaan

De druk op de ruimte in de stad is enorm groot, wat betekent dat er goed met de schaarse ruimte om moet worden gesprongen. Daarom krijgen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een stem in het gebruik van de openbare ruimte. De stadsdelen overleggen continu met de betrokkenen over de invulling van de vrijgekomen plekken.

Parkeerdruk niet toegenomen

Voor eind 2025 is het streven om ongeveer 10.000 opgeheven parkeervakken te realiseren. Daarvoor moet eerst getoetst worden of dit aantal haalbaar is qua parkeerdruk. Als de parkeerdruk te groot is, blijven de parkeerplekken. Gebleken is dat de opgeheven parkeervakken in geen enkel stadsdeel hebben gezorgd voor een duidelijk toegenomen parkeerdruk.

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder
descriptionArtikel

Een ruimtelijke en sociale blik op de reis van de toekomst

26 mrt om 09:23 uur

Als het gaat om de toekomst van mobiliteit, denken sommige mensen aan drones voor personenvervoer. Anderen…

Lees verder
flash_onNieuws

Zó maak je impact in je eigen gemeente

25 mrt om 09:41 uur

Wil jij ook je gemeente mooier, groener en slimmer maken? Kom naar de kennissessie van Signify op 16 april in…

Lees verder
descriptionArtikel

Samenwerking overheid en banken om circulaire economie te versnellen

18 mrt om 16:33 uur

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en voorzitter Medy van der Laan van de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder
descriptionArtikel

Maartje van den Berg nieuwe, ambitieuze klimaatburgemeester van Zwolle

6 nov 2023

De klimaatburgemeesters zijn een landelijk initiatief van Rijksoverheid dat lokaal z'n beslag krijgt. In Zwolle…

Lees verder