Kijk verder dan ‘de perfecte parkeergarage’

donderdag 30 mei 2024

“Kijk verder dan de vraag uit Den Haag naar meer woningen”, stelt Noortje Jansen van Continental Car Parks. “Je moet ook budget overhouden voor het ontwikkelen van de hele wijk; mobiliteit, leefbaarheid en inrichting van het openbaar gebied. We zien gelukkig  een verschuiving naar gebiedsontwikkeling waarbij het parkeerprobleem vanaf de eerste start meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling.” 

Waar Jansen voorheen vaak klanten zag met een eenzijdige vraag naar een oplossing voor parkeerproblemen, ziet ze nu steeds meer gebiedsontwikkelingen waarbij verder gekeken wordt. “Dan kijken we naar de hele wijk, naar de toekomst van de wijk en de doelgroep. Wie gaat in je wijk wonen, welke functies wil in je je parkeeroplossing onderbrengen en hoe zorgt je voor een gepaste oplossing? Niemand wil een dure parkeergarage die vervolgens leeg komt te staan.” 

De vraag naar welke functies je in je parkeeroplossing wilt laat ook duidelijk een verschuiving zien. “Dan hebben we het dus eigenlijk over hubs, de nieuwe markt en dit past  bij toekomstgerichte ontwikkelingen.  Toch adviseert Jansen echt niet altijd meteen een hub. “Een hub is niet altijd de beste oplossing. Soms is een combinatie van  parkeren bij de eigen woning, centraal parkeren en aan de rand van de wijk beter voor de wijk. We willen vooral dat een opdrachtgever verder kijkt dan alleen het oplossen van de vraag ‘waar parkeer ik mijn auto’. Het is onderdeel van een totale gebiedsvisie. Het is onze rol in het bouwen van toekomstbestendige wijken, ook hebben voor de toekomstige gebruikers. We zien  verschuiving richting gebiedsgerichte ontwikkelingen en gaan daar in mee.” 

Meedenken 

Bij Continental Car Parks denken ze graag mee met de klant. “Als een vraagstuk toch wat ver van ons bed is, dan zoeken we in ons netwerk naar hulp en ondersteuning van adviesbureaus, bijvoorbeeld als het gaat om beheer en (exploitatie. Samen kunnen we dan beter kijken naar hoe een nieuwe wijk er uit moet komen te zien. Daarbij is het wel van belang om aan het begin van de ontwerpfase al na te denken over doelgroep, afzet, mobiliteit en energie.” 

De Wijk, Pijnacker 

Een mooi voorbeeld van een toekomstbestendige parkeeroplossing is de SmartDock in de nieuwe wijk WijCK in Pijnacker. De bouw van de nieuwe wijk is begonnen, de eerste woonblokken worden gerealiseerd. De nieuwe hub speelt een belangrijke rol in de wijk. “In de nieuwe WijCK wordt naar het hele gebied gekeken en krijgt de hub een centrale rol, die aan het thema ‘sport en spel’ is opgehangen. Zo komt er een sportveld op het dak, net als een voetbalwand, bankjes om te zitten en een schommel aan de gevel van de parkeervoorziening .” Niet alleen sport en spel spelen een rol, de hub laat ook zien hoe een parkeeroplossing méér kan zijn en kan bijdragen aan een bestendige, duurzame wijk. “Op het dak liggen zonnepanelen, en de opgewekte energie is bestemd voor de wijk. Er komt een fietsenstalling, maar ook een kleinschalige fietsenmaker.” Ook aan de sociale cohesie is gedacht, zo komt er een klein brasserietje in de hub. “En vergeet ook de pakketkluizen niet, waar mensen straks hun pakketjes kunnen ophalen.” 

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsvraag aan de basis

28 mei om 08:00 uur

(Deel)mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Liesbeth Knap en Patrick van Soest, beiden…

Lees verder
descriptionArtikel

De toekomstbestendige mobiliteitsaanpak: één aanpak vanuit meerdere perspectieven

22 mei om 15:55 uur

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder
descriptionArtikel

Een ruimtelijke en sociale blik op de reis van de toekomst

26 mrt om 09:23 uur

Als het gaat om de toekomst van mobiliteit, denken sommige mensen aan drones voor personenvervoer. Anderen…

Lees verder