Hoe pakken we funderingsschade goed aan?

maandag 4 maart 2024

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat vierhonderdduizend panden in Nederland te maken krijgen met funderingsschade. In een nieuw adviesrapport over deze problematiek wordt een nationale aanpak aanbevolen. Ontdek ook de vijf maatregelen die nodig zijn.

Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op een instabiele bodem. De fundering van honderdduizenden gebouwen staat daardoor ter discussie, zodat veel mensen in grote problemen kunnen komen. Zij voelen zich onveilig in hun huis of krijgen geldzorgen. Als de overheid niet helpt om de problemen op te lossen, lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim vijftig miljard euro. De onrust hierover in de samenleving zal dan sterk toenemen.

Om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw advies (‘Goed gefundeerd’) een nationale aanpak voor de funderingsproblematiek voor. Het advies is gisteren overhandigd aan de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat.

De Rli zet in zijn adviesrapport de doeltreffendheid van de 'aanpak funderingsproblematiek' voorop. Dat vereist volgens het Rli een nationale aanpak, waarbij onderstaande vijf onderdelen tegelijk moeten worden opgepakt:

1. Zorg voor goede informatie over de staat van de fundering van elk gebouw
De funderingsproblematiek wordt nu onvoldoende aangepakt, omdat onduidelijk is welke gebouwen in Nederland precies funderingsschade hebben of nog zullen krijgen. Daardoor wordt (toekomstige) schade aan de fundering niet verwerkt in de woningprijzen en kunnen onwetende kopers en huurders in forse problemen komen. Een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffende aanpak van de funderingsproblematiek is dat funderingsinformatie over alle gebouwen in Nederland op korte termijn boven tafel én beschikbaar komt. Over enkele jaren moet die informatie daarom verplicht worden gedeeld bij de verkoop of verhuur van woningen en andere gebouwen.
 
2. Voorkom funderingsschade
Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen veel meer doen om problemen met funderingen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het waterpeil in veenweidegebieden bij bodemdaling niet te verlagen of door in stedelijk gebied te zorgen dat het grondwaterpeil niet te veel varieert. In de voorgestelde nationale aanpak moeten gemeenten en waterschappen binnen enkele jaren voor alle risicogebieden plannen maken en uitvoeren om funderingsschade te voorkomen.
 
3. Ondersteun eigenaren en huurders  
Mensen die nu in een woning met funderingsproblemen wonen krijgen de gevolgen daarvan in volle omvang voor hun kiezen wanneer de informatie daarover beschikbaar is. Daarom moeten overheden, maar ook makelaars, banken en andere betrokken partijen hen optimaal ondersteunen. Zo moet het kabinet een nationaal coördinator funderingsschade aanstellen die zorgt voor een nationaal loket waar getroffen burgers en bedrijven terecht kunnen.

4. Zorg voor subsidie en leenmogelijkheden
Gebouweigenaren zijn eerstverantwoordelijk voor herstel van funderingsschade, maar de overheid moet hen gedurende een overgangsperiode daarbij helpen. Voor funderingsonderzoek, het maken van herstelplannen en het funderingsherstel moet het kabinet de komende twaalf jaar 12 miljard euro ter beschikking stellen. Om te voorkomen dat sommige gebouweigenaren het herstel van hun fundering niet kunnen betalen, moeten de nu al voor hen bestaande leenmogelijkheden worden verbeterd.

5. Verbeter de uitvoering
De nationale aanpak funderingsschade vraagt veel van de bouwbranche. Daarom moet het kabinet met de branche afspraken maken over snelle opschaling van de capaciteit, standaardisatie van werkzaamheden, kwaliteitsborging en innovatie. De Rli beveelt het kabinet aan om hiervoor aanvullend 360 miljoen euro uit te trekken.

Lees ook het complete adviesrapport Goed gefundeerd.

Bron: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Foto: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Stelling: Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm noodzaak

15 apr om 10:15 uur

Straatbeeld vroeg vijf specialisten wat zij van een algemene groennorm vinden, is het noodzakelijk voor een…

Lees verder
descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

28 feb om 15:20 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Project Klimaatadaptatie en Gezondheid toont eerste resultaten

6 feb om 08:48 uur

Het project Klimaatadaptatie en Gezondheid brengt de gezondheidseffecten van klimaatverandering onder de…

Lees verder
descriptionArtikel

Werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ in de praktijk

11 dec 2023

Bedrijventerrein Nijverkamp in Veenendaal is toe aan een fikse opknapbeurt. Het terrein ontstond in de jaren ’…

Lees verder
person_outlineBlog

Klimaatdoelen behalen? Benut woningbouw en fiets optimaal

4 okt 2023

We moeten op een andere manier gaan leven en ons verplaatsen. En daarvoor geldt: hoe eerder hoe beter. Dat…

Lees verder
warmte
person_outlineBlog

Hitte raakt iedereen, maar is nog van niemand

28 jun 2023 timer2 min

Dit voorjaar begon warm en heet.  Na een uitbundige bloei is het droog, dor en heet in tuinen, op akkers en in…

Lees verder
descriptionArtikel

Themabijeenkomst leert je alles over natuurinclusief bouwen

24 mei 2023

Op 8 juni aanstaande vindt in Basecamp te Utrecht de Themabijeenkomst Gezonde Gebouwen en Omgeving plaats. Deze…

Lees verder