Toekomstbestendige leefomgeving thema van nieuwste Biind Magazine

vrijdag 14 april 2023

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Met dat motto in gedachten kunnen we stellen dat we anders te werk moeten gaan als we ook in de toekomst een fijne, leefbare en gezonde leefomgeving. Dit staat centraal in het nieuwste digitale Biind Magazine.

Het verleden leert ons nu dat de manier waarop we dingen aanpakten geen garantie is voor de toekomst. Want hoeveel wateroverlast kunnen we nog aan, hoeveel warmer kan het nog worden en hoeveel scheuren in onze woningen kunnen we nog hebben als gevolg van gasboringen?

Zo’n toekomstbestendige aanpak komt natuurlijk niet vanzelf. Het vraag om een andere denkwijze, andere werkwijze en andere competenties. Deze transitie is momenteel volop gaande. Niet in de laatste plaats door de invoering van de Omgevingswet. Maar ook zonder deze formele stok achter de deur wordt er op veel plekken wezenlijk anders aan de fysieke leefomgeving gewerkt dan vroeger.

De gemene deler in dit soort projecten is vaak de integrale aanpak. Samenwerking met andere afdelingen en domeinen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar iedereen is het erover eens dat een dergelijke benadering altijd meerwaarde heeft. En dat de kans dat wat we nú maken over enkele decennia nog steeds stand houdt een stuk groter wordt.

Hoe je dat doet? Je leest het in Biind Magazine.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt blik op de staat Nederlandse natuur

30 mei om 19:16 uur

Een consortium van natuurorganisaties heeft vorige week op de Internationale Dag van de Biodiversiteit het…

Lees verder
descriptionArtikel

Kijk verder dan ‘de perfecte parkeergarage’

30 mei om 08:00 uur

“Kijk verder dan de vraag uit Den Haag naar meer woningen”, stelt Noortje Jansen van Continental Car Parks. “Je…

Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsvraag aan de basis

28 mei om 08:00 uur

(Deel)mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Liesbeth Knap en Patrick van Soest, beiden…

Lees verder
descriptionArtikel

De toekomstbestendige mobiliteitsaanpak: één aanpak vanuit meerdere perspectieven

22 mei om 15:55 uur

Mobiliteitsvraagstukken worden vaak nog op een eenzijdige manier aangepakt. Je ziet vaak dat dit vanuit een…

Lees verder
descriptionArtikel

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

1 mei om 08:59 uur

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Locatiekeuze belangrijkste voor toekomstbestendig bouwen'

1 mei om 08:44 uur

Er worden de komende tijd in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Veelal binnenstedelijk, maar ook nog steeds…

Lees verder
descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder