Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid

vrijdag 16 juni 2023

Foto: Shutterstock

Nederland staat voor een grote verbouwing die enorme ruimtelijke gevolgen zal hebben. De ‘wederombouw’, die noodzakelijk is vanwege onder meer de energietransitie, de woonopgave en vergrijzing, kan niet slagen als deze niet op een sociaal duurzame manier tot stand komt. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit om samen met relevante coalitiepartners ontwerpend onderzoek te doen naar dit vraagstuk. Het doel is om vernieuwende strategieën voor  Rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen, zodat de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief kan plaatsvinden.

Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid

Canvasaanvraag (fase 1a)

  • Sluitingsdatum: indienen kan tot en met 28 augustus 2023
  • Aantal subsidies: 26 voorstellen van € 3.000

Volledige projectaanvraag (fase 1b)

Alléén in de canvasfase geselecteerde aanvragers doen een volledige projectaanvraag

  • Sluitingsdatum: indienen kan tot en met 27 november 2023
  • Aantal subsidies: 12 voorstellen van maximaal € 30.000
  • Looptijd: januari t/m augustus 2024, hierna kan voor de vervolgfase een aanvraag worden gedaan van maximaal € 40.000.

Ruimte voor rechtvaardigheid

In vrijwel elke (ruimtelijke) toekomstvisie worden rechtvaardigheid en inclusie terecht genoemd als belangrijke doelstellingen. Maar wat die termen precies inhouden en hoe ze vorm kunnen krijgen, blijft onduidelijk. Om de transformatie en ontwikkeling op élk schaalniveau binnen onze (super)diverse samenleving te laten slagen – in buurten, wijken, dorpen, steden en regio’s – moeten de termen worden geconcretiseerd. Alleen dan kan de wederombouw van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd perspectief op rechtvaardigheid en inclusie vorm en inhoud krijgen.

Nu al, nog voor de grote verbouwing, worden mensen op veel terreinen geraakt door vormen van  onrechtvaardigheid. Het wordt steeds duidelijker dat een toenemend aantal mensen niet volwaardig kan deelnemen aan de samenleving omdat ze bijvoorbeeld geen woning of werk kunnen krijgen, beperkt of geen toegang hebben tot publieke voorzieningen, of omdat ze in een sociaal isolement verkeren. Hun deelname aan de samenleving wordt bovendien beperkt doordat ze weinig tot geen invloed hebben op de inrichting van hun eigen leefomgeving, en zeggenschap over de ‘grotere’ (ruimtelijke) transformatie en ontwikkeling van Nederland hebben ze al helemaal niet.

Het is belangrijk om rechtvaardigheid en inclusie juist ook vanuit deze pijnlijk concrete praktijken van onrechtvaardigheid te benaderen. In het proces van transformatie van onze buurten, wijken, dorpen, steden en regio’s leiden vooral de koppeling van belangen en opvattingen en de combinatie van verschillende perspectieven op rechtvaardigheid en inclusie tot nieuwe kennis, inzichten en kansen. Ontwerpers zijn hierin van toegevoegde waarde. Zij zijn in staat om ingewikkelde problemen te herdefiniëren, de complexiteit van het (brede) vraagstuk inzichtelijk en bespreekbaar te maken en nieuwe, gedeelde perspectieven te bieden.

Meer informatie over de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid

Bijeenkomst in Zwolle

Op dinsdagavond 20 juni organiseert Club Cele in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in samenwerking met het Zwols Architectuur Podium een regionale bijeenkomst vanuit De Elbertschool in de Kamperpoort Zwolle.

Meer informatie en aanmelden

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Meer veiligheid voor vrouwen in de openbare ruimte

17 apr om 19:10 uur

Het is lente. De tijd om lekker tot laat in de avond naar buiten te gaan. Althans, dat is wat mannen denken.…

Lees verder
person_outlineBlog

Geef slechte bereikbaarheid ‘een stem’ en houdt niet altijd vast aan de one-size-fits-all-oplossing

24 aug 2023

Wegen worden aangelegd om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Dat klinkt ideaal en eerlijk, maar is dat in…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoe digitalisering vervoersarmoede kan vergroten

21 aug 2023

Bepaalde doelgroepen ervaren digitalisering als een drempel. Met EU-financiering werd in de periode 2020 tot en…

Lees verder
descriptionArtikel

Fysieke toegankelijkheid in ov steeds beter op orde

8 aug 2023

Het openbaar vervoer in Nederland is lang niet altijd toegankelijk voor iedereen en het Bestuursakkoord…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Maatschappelijke impact toegankelijke stations onbetaalbaar’

28 jul 2023

Bram ’t Mannetje was acht jaar lang programmamanager Toegankelijkheid bij ProRail. In die rol was hij…

Lees verder
descriptionArtikel

Objectief oordeel over toegankelijkheid met Quick Scan

13 jul 2023

Een inclusieve samenleving is iets wat met name in het sociaal domein een thema is. Terwijl een toegankelijke…

Lees verder
flash_onNieuws

Bijdrage gebiedsontwikkelingen aan een duurzame stedelijke ontwikkeling op de lange termijn

25 apr 2023

Marktpartijen en gemeenten zijn en momenteel hard mee bezig plannen te ontwikkelen voor het dichten van de…

Lees verder
descriptionArtikel

Integrale aanpak cruciaal voor toekomstbestendige leefomgeving

17 apr 2023 timer4 min
Het is best een abstract begrip, de toekomstbestendige leefomgeving. Wat verstaan we er precies onder en is dat…
Lees verder