Onderzoek naar uitvoeringskracht in de leefomgeving

woensdag 8 maart 2023
De hoeveelheid aan opgaven in de leefomgeving maakt dat het onzeker is of alle beleidsplannen op het gbied van onder meer klimaat, natuur, biodiversiteit en energie wel haalbaar zijn. De Raad voor de Leeomgeving start daarom een onderzoek naar de uitvoeringskacht in de leefomgeving.

De centrale vraag van dit advies is: “Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en bevorderende factoren spelen daarbij een rol?”

Er bestaan binnen en buiten de overheid steeds grotere zorgen over de vraag of overheden en hun uitvoeringsorganisaties, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers, erin zullen slagen om alle beleidsplannen uit te voeren. reden voor de Rli om een ongevraagd advies uit te brengen, dat naar verwachting eind 2023 klaar zal zijn.

Plan van aanpak

Het adviestraject kent drie fases.

In de eerste fase staan tien concrete praktijkcasussen centraal en wordt gesproken met mensen uit de uitvoeringspraktijk over belemmerende en bevorderende factoren die bij de uitvoering van deze opgaven spelen. Deze fase levert een overzicht op van uitvoeringsaspecten die voor een succesvolle realisatie van het leefomgevingsbeleid van belang zijn.

In de tweede fase vindt voor een aantal uitvoeringsaspecten een verdiepende analyse plaats. Samen met experts wordt geanalyseerd hoe belemmerende factoren in de praktijk kunnen worden weggenomen en welke best practices breder toepasbaar zijn.

In de derde fase verwoordt de raad op basis van het verzamelde materiaal haar belangrijkste inzichten en presenteert de raad aanbevelingen voor de overheid om de uitvoeringskracht te versterken.

Bij de totstandkoming van dit advies wordt de raad ondersteund door adviseurs van adviesbureau BMC. 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Ruim 7000 parkeerplekken in Amsterdam opgeheven

29 mrt om 08:52 uur

Vorig jaar zijn in Amsterdam 1.647 parkeerplekken anders ingericht. Zo heeft de stad onder andere ruimte…

Lees verder
descriptionArtikel

Zuid-Holland: toekomst met duurzaamheid en groei in balans

27 mrt om 11:23 uur

De Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten.…

Lees verder
descriptionArtikel

Een ruimtelijke en sociale blik op de reis van de toekomst

26 mrt om 09:23 uur

Als het gaat om de toekomst van mobiliteit, denken sommige mensen aan drones voor personenvervoer. Anderen…

Lees verder
flash_onNieuws

Zó maak je impact in je eigen gemeente

25 mrt om 09:41 uur

Wil jij ook je gemeente mooier, groener en slimmer maken? Kom naar de kennissessie van Signify op 16 april in…

Lees verder
descriptionArtikel

Samenwerking overheid en banken om circulaire economie te versnellen

18 mrt om 16:33 uur

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en voorzitter Medy van der Laan van de…

Lees verder
descriptionArtikel

‘Bij groen in de stad is één plus één zeven’

29 feb om 09:35 uur

Meer groen in de buitenruimte, het lijkt een inkoppertje in een tijd waarin we steeds regelmatiger kampen met…

Lees verder
descriptionArtikel

De straat als spons

19 feb om 12:13 uur

Nanda Sluijsmans postte onlangs op LinkedIn een gloedvol betoog over de Straat als Spons. In haar relaas…

Lees verder
flash_onNieuws

Miljardeninvestering nodig om steden aan groennormen te laten voldoen

9 feb om 17:14 uur

Er bestaat nog geen goede groennorm die we in Nederland kunnen gebruiken, een kwaliteitseis aan het groen…

Lees verder