Whitepaper Transitie met LEV: de auto de stad uit en wat dan?

vrijdag 18 maart 2022

Er is geen gemeente in Nederland die niet bezig is met het terugdringen van het autogebruik in de stad. Uitdagingen als klimaatverandering en verdichting van bebouwing inspireren overheid en markt om op een andere manier na te denken over het invullen van de beschikbare ruimte en hoe we ons daarin verplaatsen. Deze whitepaper van het LEV Kenniscentrum onderzoekt de stand van zaken rond een nieuwe categorie voertuigen die een belangrijke aanjagende rol kan spelen in de mobiliteitstransitie: lichte elektrische voertuigen, kortweg LEV’s. Wat weten we al, en waarover bestaat nog onduidelijkheid? Hoe zit het met de duurzaamheid, of met de regelgeving? Zijn deelconcepten ook commercieel interessant? En hoe dragen LEV’s bij aan het plezier van onderweg zijn?

In de whitepaper wordt de huidige kennis over LEV’s op een rij gezet en worden de uitdagingen en pijnpunten aan de hand van drie thema’s geformuleerd: Business en Service, Mens en Techniek, en Beleid en Mobiliteit. Door relevante onderzoeken te verzamelen en feiten te presenteren, gekoppeld aan inzichten en ervaringen die binnen het LEV Kenniscentrum zijn verzameld, worden deze verschillende kennisdomeinen met elkaar verbonden. Zo ontstaat een gelaagd en veelomvattend overzicht van de stand van zaken rond micromobiliteit. Geen afgerond onderzoek met een kop en staart, maar een momentopname waarvanuit verdere ontwikkelingen kunnen worden begrepen en gestuurd.

lev whitepaper