René van Druenen

Met Agrobosbouw NL richten we ons aan de ene kant op het bevorderen van de kennis over en de toepassing van (onderdelen van) agroforestry/agrobosbouw als dé agro-ecologische vorm van landbouw in ons land. In dat kader zetten we bijvoorbeeld onderzoek uit bij agrarische opleidingen, voorzien we gevraagd en ongevraagd (semi-) overheidsinstellingen van relevante informatie en publiceren we regelmatig artikelen in on- en offline magazines. wegenemen obstakels
Daarnaast richten we ons aan de andere kant steeds meer op het opzetten en realiseren (samen met anderen) van projecten op het gebied van agrobosbouw om een bijdrage te leveren aan het daadwerkelijk waarmaken van de in het Klimaatakkoord opgenomen ambitie om tussen nu en 2030 25.000 ha agrobosbouw in ons land te realiseren.

Contactgegevens

Telefoon