Je bent hier: Home | Participatie bij Klimaatadaptatie

Participatie bij Klimaatadaptatie

Foto: Shutterstock

Tijdens deze sessie van Maatschappij in Beweging wordt ingegaan op de wisselwerking tussen offline samenwerkingsvormen en online participatieplatforms.

Participatie rondom het transitiethema klimaatadaptatie heeft vele gezichten. Gemeenten, tezamen met andere overheden en maatschappelijke partners leren en experimenteren met een mix van ondersteunen van eigen particulier initiatief, adaptatie meenemen in werkzaamheden in de buurt, informeren over feitelijke risico’s en meewerken aan kansrijke oplossingen voor een aantrekkelijke straat of achtertuin.
 
Bij elke van deze activiteiten varieert de communicatie benadering en te kiezen samenwerkingsvorm. Onderdeel daarvan is de zoektocht naar het gebruik aan digitale applicaties. Hoe zet je bestaande landelijke media in zoals Nudge of Buurkracht? Wat werkt het best via social media? Welke digitale platformfuncties heeft je ‘eigen adaptatiestrategie’ en hoe wordt die gebruikt? Is de stresstest iets om veel aandacht voor te vragen of toch primair een tool die selectief wordt ingezet? En last but not least: als we wel een landelijk energielabel hebben, waarom dan geen waterlabel?
 
In deze Maatschappij in Beweging sessie gaan we in op de wisselwerking tussen offline samenwerkingsvormen en online participatieplatforms. Hoe verhoudt het middel zich tot het doel? Deelnemers zijn de gemeenten Rotterdam, Zwolle en Breda en de makers van Blue Label.
 

Zelf een evenement organiseren?

Face-to-face contact is een van de pijlers van Biind. We organiseren zelf tientallen thema- en netwerkbijeenkomsten. Heb je suggesties voor onderwerpen? Wil je gastheer worden van een van de bijeenkomsten? Of organiseer je zelf een congres, cursus of masterclass die je in onze kalender wilt opnemen?

Mail suggesties naar Geert