Peter Post

Strategisch adviseur beheer en onderhoud bij de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere. Voortdurend op zoek naar de verbinding met de gebruikers van de buitenruimte en draagt buurtinitiatieven een warm hart toe.

 

 

Hanteert de stelling: “geen beleidsnota meer zonder participatie”. En heeft aan de hand van het bomenbeleid en het speel- en beweegruimtebeleid hier volop in geëxperimenteerd. Het benutten van de collectieve intelligentie aan de hand van integrale beleidsontwikkeling, waarbij bewoners, gemeenteraadsleden en collega’s vanaf het begin tot de afronding worden betrokken, is op meerdere fronten verrijkend.

 

 

 

 

Op dit moment betrokken bij visieontwikkelingen voor ecologie en openbare ruimte. En uiteraard gaan we ook voor deze onderwerpen de stad in. Daarnaast draag ik bij aan het verder professionaliseren van het beheerinstrumentarium. En die zo op te bouwen dat op basis van actuele en reële eenheidsprijzen er scherp aan de wind wordt gevaren. Waarmee accuraat de life-cycle beheerexploitaties en langjarige programmering voor onderhoud en vervangingen genereerd worden. 

 

 

Peter Post

Contactgegevens

Functie
Strategisch adviseur