Hoe 'Keizer Voetganger' uit Amsterdam verdwijnt

woensdag 2 februari 2022
Voetganger Amsterdam

Foto: Shutterstock

Het voetgangersnetwerk in Amsterdam vraagt dringend om verbetering. Amsterdam is druk, er zijn veel auto’s, fietsers en brommers. Daardoor is het lastig voor mensen met zichtbare en onzichtbare beperkingen om zich veilig van A naar B te bewegen. Dat schrijft de gemeente Amsterdam op haar website over de 10 speerpunten van de inclusie-agenda: ‘iedereen doet mee’.

Inclusieve mobiliteit vraagt om veilige en plezierige looproutes. Die looproutes langs belangrijke locaties in de stad moeten vrij toegankelijk zijn. De gemeente zegt erover: “Het toegankelijk maken van het voetgangersnetwerk vraagt bijvoorbeeld om rolstoelvriendelijke opritten, trottoirs zonder losliggende tegels of andere obstakels, en oversteekplaatsen met voldoende tijd om over te steken”. Dat zou de gemeente regelen in het beleidskader ‘ruimte voor de voetganger’.

Maar, wethouder de Vries trekt nu na ruim twee jaar de stekker uit het beleidskader 'ruimte voor de voetganger'. Dit doet hij vanwege de aanhoudende onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt en de gevolgen van het nieuwe voetgangersbeleid voor horecaondernemers en winkeliers. Geen enkel ander Amsterdamse mobiliteitsdossier is om deze redenen vertraagd; alleen het voetgangersbeleid. Het is ook geen goed argument. Het beleidskader is gericht op de toekomstige herinrichting van straten en niet op het morgen pesten van horecaondernemers en winkeliers. Op de valreep geeft de wethouder de deelscooterbedrijven nog wel een extra jaar zonder aanvullende voorwaarden te stellen aan stoepparkeren.

Van de fraaie woorden dat Amsterdam een stad wil zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is blijft weinig over.

Het is een onbegrijpelijke stap van de wethouder, omdat dit beleidskader aan de basis staat van veel van zijn Amsterdamse mobiliteitsplannen (waaronder die over inclusieve mobiliteit, autoluw, verkeersveiligheid, in alle mobiliteitsplannen van de stadsdelen en zelfs in de nota gezondheidsbeleid). Hierin wordt veel en vaak verwezen naar het beleidskader dat feitelijk dus niet is vastgesteld. 

Van de fraaie woorden dat Amsterdam een stad wil zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is blijft weinig over. Het beleidskader zou niet alleen impact hebben op de ruimteverdeling bij herinrichtingsprojecten, maar in de toekomst ook de basis vormen voor vergunningverlening bij terrassen, winkeluitstallingen, deelmobiliteit en andere objecten op de stoep. Dit basis is er nu niet. Het beleidskader vraagt om aanpassingen van de APV, bijvoorbeeld op het punt van fietsparkeren en deelscooters. Logisch. De wethouder had twee jaar om dit te regelen.

Begin februari 2020 heeft het college het beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ vrijgegeven voor inspraak. Er zijn in totaal 133 inspraakreacties binnengekomen van bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers. Ook hebben de stadsdelen een advies uitgebracht. De wethouder weigert deze openbaar te maken. Volgens de wethouder liep de inhoud van de inspraakreacties sterk uiteen. Diverse insprekers vonden dat er meer moet gebeuren om ruimte te maken voor de voetganger, andere insprekers vonden de voorgestelde normen juist te streng of overbodig. Waarom maakt de wethouder de zienswijzen en de concept Nota van Beantwoording niet openbaar? Hiervan kunnen we heel veel leren.

Ik kan niet anders constateren dan dat het ons college de afgelopen jaren ontbrak aan visie en leiderschap bij het ruimte maken voor voetganger en daarmee verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg gaan we met dit besluit jaren terug in de tijd. Voorlopig is de conclusie over de inclusie-agenda van Amsterdam: iedereen doet mee, maar niet als je voetganger bent. Het is een gemiste kans voor ‘Keizer Voetganger‘.

Na het lezen van bovenstaand artikel vraag ik mij af of de gemeente Amsterdam wel voldoet aan de toegankelijkheid eisen van het VN-verdrag. Helaas heeft Amsterdam geen Woonadvies Commissie meer die advies zou kunnen uitbrengen aan het college en de raad. Start een Toegankelijkheid Team zou ik zeggen. Daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden in het land. Dit is een team samengesteld uit ervaringsdeskundigen met een visuele of fysieke beperking en ouderen die wijkschouwen houden en hun bevindingen rapporteren aan het gemeentebestuur die daar vervolgens op kan reageren met aanpassingen en/of uitvoeringen bij groot onderhoud.

De 'Verkenning effecten van investeren in lopen' van Decisio en Molster in opdracht van CROW en KpVV toont op basis van werelwijd onderzoek dat investeren in lopen maatschappelijk gezien zeer lonend is: investeringen hierin hebben grofweg een factor tien maatschappelijk rendement (dus meer baten dan kosten, zie https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-kennisdocumenten/crow-kpvv…). Dit was voor de provincie Zuid-Holland aanleiding om de Beleidsverkenning Lopen te ontwikkelen (zie https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25584/beleidsverkenning_lopen…) om de stap van kennis naar beleid te maken. Dit Amsterdamse beleid doet mij denken aan het autoluw maken van winkelcentra, waarover in de jaren zeventig en tachtig veel strijd is gevoerd. Winkeliers dachten dat hun omzet hierdoor zou dalen, het tegendeel bleek vrijwel overal het geval. Kennelijk laat deze wethouder zijn oren nogal hangen naar korte termijn economische belangen, waar m.i. meer gehandeld zou moeten worden vanuit een langere termijn maatschappelijk perspectief (met oog voor welvaart, welzijn en leefomgeving) .

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Van trend naar volwassen beweging

16 jan om 11:31 uurtimer3 min
Voor ecologen zijn het drukke tijden. Steeds vaker worden ze betrokken bij projecten in de fysieke leefomgeving.…
Lees verder
Fietsen-naar-het-werk
descriptionArtikel

Alternatieven voor de auto: kansen en barrières

20 dec 2022
Onderzoek van SmartwayZ.NL naar kansen en barrières van ov, fiets en thuiswerken
Lees verder
descriptionArtikel

Overstappen op mobiliteitshubs

17 nov 2022 timer3 min
Er wordt al lang gesproken over mobiliteitshubs als dé oplossing voor het bereikbaar houden van onze steden. Met…
Lees verder
descriptionArtikel

Duurzame mobiliteit: de oplossing hangt in de lucht

8 nov 2022 timer3 min
De behoefte aan mobiliteit neemt toe. De ruimte op ons wegennet is schaars en we hebben de ambitie om naar een…
Lees verder
descriptionArtikel

Mobiliteitsarmoede vraagt inclusief beleid

7 nov 2022 timer3 min
Niet iedereen heeft onbeperkt toegang tot vervoersmiddelen en mobiliteitsvoorzieningen. Met onderzoek naar…
Lees verder
descriptionArtikel

'Bouw in de Buurt', wat zijn de toekomstplannen?

1 nov 2022 timer3 min
De bouw van nieuwe woningen wordt door het College van Rijksadviseurs gezien als een handvat voor maatschappelijke…
Lees verder
Chantal Walg
descriptionArtikel

'Positieve gezondheid als vertrekpunt heeft invloed op alles'

14 okt 2022
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ben je niet gezond als je een spleetje tussen je tanden hebt of een…
Lees verder
winnaars loopaward 2022
flash_onNieuws

Dit zijn de winnaars van de LoopAward 2022

14 okt 2022
Walking4School en Dementievriendelijke route - de Oost zijn de glorieuze winnaars geworden van de LoopAward 2022.…
Lees verder